Muinsuskaitse all olevaid hooneid võivad renoveerida vaid selleks litsenseeritud ehitusettevõtted. Pildil muinsuskaitse all olev hoone Tallinnas Raua 30. FOTO: Laura Oks

Nüüdisaegsed ehitusstandardid ja -põhimõtted esitavad fassaadide viimistlusele mitmeid esmapilgul vastakaid nõudmisi.

Tellijale