Ka Tartu vald soovib tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist

Üllar Loks

FOTO: Kalev Saar

Tartu valla volikogu ühines Tartu linna märtsi algul tehtud avaldusega puidurafineerimistehase eriplaneeringu asjus.

Vallavolikogugi sedastab oma otsuses Tartu lähikonda tehase rajamist kavandava eriplaneeringu elluviimise võimatust ning soovib planeeringu koostamise menetluse lõpetamist.

Vallavolikogu viitab oma otsust põhjendades Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale, mille järgi kohalik omavalitsus tähendab kohalike võimuorganite õigust ja võimet seaduse piires ja kohalike elanike huvides korraldada ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust.

Tagasi üles