Keelekümblejate ja venekeelses põhikoolis õppijate osakaal. FOTO: Maret Müür