Olgu kohe öeldud, et lastekaitse seadus kohustab iga inimest abivajavast lapsest teavitama ja lasteabitelefoni number on 116 111. Ning alati saab abivajavast lapsest teatada ka politseisse.

Tellijale Tellijale