Mari Seljamaa magistritöös selgus, et tavalasteaia ja tervislikkust edendava lasteaia laste terviseteadmiste vahel pole suuri erinevusi. FOTO: Raigo Pajula

Eesti lasteaialaste teadmised tervislikest eluviisidest kõiguvad märkimisväärselt – on hästi informeeritud lapsi, kes oskavad asjade tervislikkust ka põhjendada, mõne teadmised on aga väga puudulikud, selgus Mari Seljamaa magistritöös.

Tellijale