Töötukassa
Töötukassa Foto: Urmas Luik

Töövaidluskomisjoni esimehe Helen Tonkson-Koidu sõnul ei ole lapsepuhkuselt naasnud Kristi juhtum kahjuks ainulaadne, vaid üha enam üritavad tööandjad inimestest lihtsalt, ka seadust rikkudes vabaneda.