Küsimus, kas Eesti elab ühtses infoväljas või on neid infovälju mitu ja kuidas need omavahel seotud on, ei ole teema, mis puudutab üksnes muukeelset elanikkonda. See puudutab samavõrd ka küsimust, kas interneti vahendusel liikuv informatsioon – päevauudised, arvamusavaldused, kultuurinähtused, üldist maailmapilti kujundav teave – on kõigi jaoks sarnane. Õigemini, kas soovi korral on sellele teabele ligipääs kõigil ühiskonna liikmetel või on mõni grupp inimesi kas geograafiliselt või majanduslikel põhjustel sellest ilma jäetud.

Facebook Twitter
Comments