Jüri Allik
Jüri Allik Foto: Pm

Hea kolleeg Mati Heidmets tegi Postimehe (12.09.2011) veergudel seda, mida peaks tegema seadusandja – hindama kõigi riigikogu menetluses olevate seaduste võimalikke sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi. Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Mart Laidmets selle asemel, et tänada Mati Heidmetsa selle eest, et ta tegi ära ministeeriumi tegemata jäänud töö, vastab Mati Heidmetsale (Postimees, 14.09.2011) nii, nagu üritaks seletada ilmselgeid asju vaimupuudega inimesele.

Facebook
Comments