Sisukord
Arvamus
Tänane leht

Michel Barnier: suurim Brexitiga seotud risk puudutab Iirimaad

3 min lugemist
Michel Barnier FOTO: Euroopa Komisjon FOTO: Euroopa Komisjon

Viiendik Brexitiga seotud küsimustest on veel kokku leppimata, sealhulgas mitmeid majanduslikke ja (julgeoleku)poliitilisi kitsaskohti, kirjutab Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste Euroopa Komisjoni pealäbirääkija Michel Barnier.

Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust 29. märtsil 2019. Nii kahetsusväärne kui tema lahkumine meie jaoks ka ei ole, austame me riigi suveräänset otsust. Nüüd on meie ülesanne näha ette viis, kuidas lahutada Ühendkuningriik ELi institutsioonidest ja poliitikast. Samuti peame vaatama tulevikku.

Pärast Brexitit on EL oma 440 miljoni kodanikuga jätkuvalt üks maailma liidritest, kes kuulub suurimate majandusjõudude hulka. Ühendkuningriik on olnud ELi liige 45 aastat. Meil on temaga ühised väärtused ja palju ühiseid huvisid. Ühendkuningriik on G7 ja ÜRO Julgeolekunõukogu liige ning temast võib saada ELile oluline partner nii majanduslikus kui ka strateegilises plaanis. Praeguses geopoliitilises kontekstis on meie huvides mitte üksnes suurendada ELi rolli maailmas, vaid ka teha Ühendkuningriigiga lähedase partnerina koostööd.

Kuidas peaksime uue partnerluseni jõudma?

Šoti viski ja Parma juust

Esiteks tuleb tagada, et Ühendkuningriigi lahkumine toimub nagu kord ja kohus. Väljaastumislepingu suhtes on 80 protsendi ulatuses kokku lepitud. Me kaitseme enam kui nelja miljoni Ühendkuningriigis elava ELi kodaniku ja ELis elavate brittide õigusi. See oli meie esmane prioriteet ja Euroopa Parlament näitas selles küsimuses üles erilist valvsust.

Samuti on Ühendkuningriik nõustunud täitma kõiki ELi liikmena võetud finantskohustusi. 21 kuu pikkune üleminekuperiood annab ettevõtetele ja ametiasutustele aega uue olukorraga kohaneda, kuna Ühendkuningriik jääb kuni 2020. aasta 31. detsembrini ELi ühtse turu ja tolliliidu liikmeks.

Aga 80 protsenti ei ole 100. Endiselt tuleb jõuda kokkuleppele olulistes küsimustes, nagu geograafiliste tähiste kaitse. See ELi tähis kaitseb kohalikke põllumajandus- ja toidukaupu, nagu Šoti viski või Parma juust, ning on toonud märkimisväärset kasu Euroopa talunikele ja tootjatele. Lahendused tuleb leida konkreetsete Ühendkuningriigi alade – nagu tema suveräänsed baasipiirkonnad Küprosel ja Gibraltar – küsimuses, mille üle Hispaania ja Ühendkuningriik praegu kahepoolseid läbirääkimisi peavad.

Suurim Brexitist tulenev risk on seotud Iirimaa saarega. Me peame tagama, et Brexiti tõttu ei alustata Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel ranget piirikontrolli ja et säilib Belfasti kokkulepe, mille tulemusena saabus Põhja-Iirimaale rahu ja stabiilsus. Praegu toimub Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vaheline koostöö ja suhtlus ELi ühtses raamistikus.

Kuna enne 2018. aasta sügist pole teada, milliseks tulevased suhted kujunevad, peab väljaastumisleping sisaldama kaitsemeetmel põhinevat lahendust. Ühendkuningriik on sellega päri ning nii tema kui ka EL on öelnud, et tulevaste suhete raames võidakse kaitsemeetmel põhinev lahendus asendada parema lahendusega. EL on teinud ettepaneku, et Põhja-Iirimaa jääb seoses kaupade ja tolliga samasse regulatiivsesse alasse nagu ülejäänud EL. Me oleme valmis oma ettepaneku teksti koostöös Ühendkuningriigiga parandama.

Teiseks peame kokku leppima oma tulevaste suhete tingimustes.

Olgem ausad, kuna Ühendkuningriik on otsustanud ühtselt turult lahkuda, ei saa ta majanduslikus plaanis ülejäänud ELile enam sama lähedaseks jääda. Ühendkuningriik soovib lahkuda meie ühisest regulatiivsest alast, kus inimesed, kaubad, teenused ja kapital vabalt ühest riigist teise liiguvad. See on majanduslik vundament, millele EL püstitati, ning Euroopa Ülemkogu – 27 riigipead või valitsusjuhti –, samuti Euroopa Parlament on korduvalt meelde tuletanud, et seda majanduslikku vundamenti ei tohi kõigutada.

Peame tagama, et Brexiti tõttu ei laguneks koost Belfasti kokkulepe, mille tulemusena saabus Põhja-Iirimaale rahu ja stabiilsus.

2

Ühtse turu hüved on Ühendkuningriigile hästi tuttavad. Ta on viimase 45 aasta jooksul osa võtnud meie eeskirjade kujundamisest. Aga sellest hoolimata õõnestaksid mõned Ühendkuningriigi ettepanekutest ühtset turgu, üht ELi suurematest saavutustest. Ühendkuningriik tahab säilitada meievahelise kaupade vaba liikumise, ent mitte inimeste ja teenuste vaba liikumist. Samuti kavatseb kohaldada ELi tollieeskirju ELi õiguskorra alla kuulumata. Ühendkuningriik tahab niisiis võtta tagasi oma suveräänsuse ja kontrolli oma seaduste üle ning me austame tema soovi, ent ta ei saa nõuda, et EL kaotaks kontrolli oma piiride ja seaduste üle.

Siiski olen ma veendunud, et läbirääkimiste tulemus võib olla positiivne. On olemas võimalus pidada kinni ELi põhimõtetest ning luua uus ja ulatuslik partnerlus. Euroopa Ülemkogu tegi juba märtsis sellesisulise ettepaneku. EL on pakkunud välja vabakaubanduslepingu, mille raames kehtiksid nullmääraga tollitariifid ja puuduksid kaupade koguselised piirangud. Ettepanekute hulgas olid näiteks tihe tolli- ja õigusloome alane koostöö ning juurdepääs riigihangete turgudele.

Õiguskaitsealane koostöö

Julgeoleku vallas on ELi soov tihe koostöö, et kaitsta meie kodanikke ja demokraatlikku ühiskonda. Peaksime aluse panema tulemuslikule jälitus- ja muu teabe vahetamisele ning tagama meie õiguskaitseorganite koostöö. Me peaksime tegema koostööd võitluses kuritegevuse, rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu.

Terroristide ja kurjategijate parema jälitamise ja kindlakstegemise eesmärgil saame koostööd teha DNA-andmete, sõrmejälgede ja lennureisijate broneeringuinfo vahetamise vallas. Samuti oleme valmis arutama kiire ja tulemusliku väljaandmise mehhanisme, millega oleksid tagatud kahtlustatavate menetlusõigused.

Kui Ühendkuningriik sellest aru saab ja kui leiame kiiresti lahenduse veel lahendamata väljaastumisküsimustele, sealhulgas kaitsemeetmel põhineva lahenduse seoses Iirimaa ja Põhja-Iirimaaga, olen veendunud, et suudame luua ELi ja Ühendkuningriigi vahel enneolematult ulatusliku ja tiheda partnerluse.

Seotud lood
02.08.2018 04.08.2018
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto