Foto: SCANPIX

Rahvaarvu kasvu puhul jälgitakse kahte näitajat – absoluutset ja suhtelist Maa elanikkonna muutust. Nende kahe näitaja dünaamika on sarnane, kuid väga suure ajalise nihkega. Maailma rahvaarvu suhteline kasv on järjekindlalt aeglustunud juba alates 1970. aastatest. Kui 1960. aastatel kasvas Maa elanikkond enam kui kahe protsendi võrra aastas, siis nüüdseks on iga-aastane kasvutempo langenud ühe protsendini.

Kommentaarid
Copy