Kaitseministeeriumi maja Tallinnas Sakala tänaval. FOTO: Peeter Langovits.

Tallinna kultuuriväärtuste amet ei lubanud muinsuskaitse piirangute tõttu rajada kaitseministeeriumi ministeeriumi hoone ette eraldi pääslahoonet, mis aitaks ministeeriumi esindajate hinnangul täielikult välistada kuritegelike kavatsustega isikute pääsemise nende hoonesse.

Tellijale