Sõbra pesa varuväljapääs, millel on läbipääsu keelavad sildid.
Sõbra pesa varuväljapääs, millel on läbipääsu keelavad sildid. Foto: Lõuna päästekeskus

Möödunud nädala reede õhtul kontrollisid Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid tuleohutusnõuete täitmist Tartu meelelahutus- ja toitlustusasutustes. Inspektorid kontrollisid 15 klubi, pubi, baari ja toitlustusasutust. Tuleohutusnõuete rikkumise asjus alustati väärteomenetlusi viies kohas.

Alles möödunud suvel remondis olnud Pühaste keldris puudus osa tulekustutitest, evakuatsiooniteele oli ladustatud evakuatsiooni takistavat kola ning tuletõkkeuks oli sulgurist lahti ja fikseeritud avatud asendisse.

Pühaste keldri avatud asendisse fikseeritud tuletõkkeuks.
Pühaste keldri avatud asendisse fikseeritud tuletõkkeuks. Foto: Lõuna Päästekeskus