E, 2.10.2023

Lüganuse valda rajatakse suur põlevkivikaevandus

Kaido Kama
Facebook
Comments 3
Uus-Kiviõli kaevandus. 
Uus-Kiviõli kaevandus. Foto: Pm

Uus-Kiviõli allmaakaevanduse rajamist on plaanitud juba pikka aega. Esimese taotluse esitas Enefit Kaevandused AS keskkonnaministeeriumile 2005. aastal. Tõsisemalt oli teema päevakorral aastatel 2010–2011, siis lootis Eesti Energia uuest kaevandusest toodangut saada juba 2016. aastal. Tookord vaidlustasid VKG Kaevandused ja TLA Invest Eesti Energia kontsernile antud kaevandamisloa halduskohtus. Kohtuasi jõudis lõpule alles 2017, kui Riigikohtu halduskolleegium tühistas Enefit Kaevandused ASile välja antud kaevandamisloa.

Nüüd on mindud asjaga uuele ringile, Keskkonnaamet menetleb Enefit Kaevandused ASi taotlusel Uus-Kiviõli allmaakaevanduse kaevandamisluba. Taotluses soovitakse kaevandamisluba 30 aastaks maksimaalse kasutusmääraga kuus miljonit tonni põlevkivi aastas (võrdluseks: Estonia kaevanduse aastane kasutusmäär on kümme miljonit tonni). Keskkonnaamet andis teada, et taotlusmaterjalid edastatakse lähiajal keskkonnaministeeriumi maavarade komisjonile. Kui maavarade komisjon nõustub kaevandamisloa andmisega ning kaevandamisloa eelnõu avalikustamise käigus sellele vastuväiteid ei esitata, siis antakse uus kaevandamisluba välja. Eesti Energia loodab loa kätte saada juba sel suvel.

Lüganuse vald on uuele kaevandusele andnud põhimõttelise nõusoleku. Lüganuse vallavolikogu on teinud sellel teemal kaks otsust, ühe möödunud aasta 14. novembril ja teise 19. detsembril. Nende otsuste sisuks on peamiselt mitmesugused negatiivsete mõjude leevendusmeetmed ja vältimatute mõjude kompensatsioonid, mida kaevandaja käest nõutakse.

Volikogu seob oma nõusoleku tingimusega, et kaevandaja peab täitma 2011. aastal Maidla vallaga (praeguseks ühinenud Lüganuse vallaga) sõlmitud koostöölepingut: «Arendaja on juba jätnud oma lepingust tulenevad kohustused (ja kogukonnale antud lubadused) osaliselt täitmata ja kohalikul kogukonnal puudub seetõttu mistahes alus eeldada, et arendaja pärast kaevandusloa saamist oma kohustusi ja lubadusi täitma hakkab.» Valla pretensioonid tulenevad eelkõige Aidu karjääri sulgemisega seotud vaegtöödest.

Facebook
Comments 3

Märksõnad

Tagasi üles