Keeleteadlane Karl Pajusalu.
Keeleteadlane Karl Pajusalu. Foto: Margus Ansu

On vähe linnu, millel on omanimeline keel, Tartu kuulub nende hulka. Tartu keelel on pikk ajalugu ja mitu tähendust. Keeleajaloolaste arvates oli lõunaeesti hõimukeel vanim läänemeresoome keel, mis eristus teistest juba kaks tuhat aastat tagasi. Ugandi muinasmaakonna keel sai otseselt hilisema Tartu murdekeele aluseks.

Ugandi keskuseks oli Otepää (Tallinna keeles Karupea) maalinn ja Otepää kandi keelest kujuneski lõunaeesti Tartu murde keskne murrak.