Kui lähedase vägivalla ohver ei suuda kohtupingis tema vastu astuda, on rusikakangelase süü tuvastamiseks palju abi teiste ütlustest ning juhtunu dokumenteerimisest.

Tellijale Tellijale

Üha suurem hulk lähisuhtevägivalla koledustest on hakanud koduseinte vahelt välja murdma ning vägivallatseja lootusel, et löömine jääb pere siseasjaks, pole enam alust. Kas hiljutise valitsuse liikme vastu tõstatunud kahtlustustel on alust, selgitab kriminaalmenetlus, kuid nende koduvägivalla all kannatajate hulk, kes psüühilist ja füüsilist tervist hävitavast suhtest välja üritavad murda, suureneb sedamööda, mida rohkem sellest valusast teemast avalikkuses räägitakse.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juhi Jako Salla sõnul on abiotsijate arvu kasvu taga ka see, et aasta algusest on olemas ööpäev läbi toimiv ohvriabi kriisiliin. Samas võtab üha enam kannatanuid vastu ka politsei ettepaneku ohvriabile toimunust rääkida.