Kuuskümmend aastat tegutses New Yorgi eestlaste hulgas maalikunstnik Hilda Rätsep. Selle aja jooksul jõudis ta anda üle tosina iseseisva kunstinäituse, kaasa aidata eesti üritustel ning koos abikaasaga vastu võtta ja jalule aidata mitmeid eesti perekondi, kes Ameerikasse emigreerusid. Kuid kodumaal jäi ta tunnustamata nii oma eluajal kui ka hiljem.

2. septembril 1897 sündis Noarootsis Nõmmkülas Nymanide perekonda tütarlaps, kelle ristinimeks sai Hilda. Karlil ja Lisal oli suur pere, lapsi sündis tervelt kaheksa ja rahvuselt olid nad kõik eestirootslased. Usuliselt kuulus perekond baptisti kogudusse.

Tõmbas värvide ja pintsli poole