N, 1.06.2023

Postimees 1928. aastal: Harju maawalitsuse teerull

Postimees
Facebook Twitter
Comments
Teerull
Teerull Foto: Arvo Meeks

Harjumaa teedel sünnib wiimasel ajal imelikke lugusid: küll wõtawad töölised-teeparandajad läbisõitwatelt maameestelt lunastusraha, küll pinniwad autojuhte, küll teewad muidki tükke.

Nüüd kuuleme neile tembutustele lisaks, et ühe linnalähedase teeparandamiselt olewat teerull wõetud ja sealsamas asuwa kõrtsi ukseesist parandama pandud. Wõimalik et Harju maawalitsus kõikide kõrtside uksealused maakonna kulul tehtawate teede wõrku üles on wõtnud, wõimalik aga ka, et Harjumaal kõrtsiesised «naturaal-kohustuse» korras teha lastakse. Kõrtsiesine on seesama, kus üks tööerakondline rahwasaadik omal ajal kõrtsihoone nurgakiwi panemisel ajalukku läinud kõne pidas kõrtside tähtsusest Eesti rahwa elus. Sel asjaolul ei pruugi muidugi mingit ühist olla kõrtsiesise praeguse parandamisega.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles