«Oleme kogunenud Maarjamäele, et öelda Eesti rahvale, Euroopale ja kogu maailmale: tänasest ei ole enam võõrvägesid Eesti pinnal,» kõlas 25 aastat tagasi 31. augustil Toompealt. Eesti Vabariigi president Lennart Meri sulges ühe ajaloopeatüki, mis moodustas suurima osa kolme endise Vene ohvitseri elust. Paldiski tuumaallveelaeva keskuse salaprojektid, kahtlased asjaolud saksa piloodi maandumisega Moskva Punasel väljakul ja ohtliku raketisüsteemi transportinud autojuhi raskused – need on endiste Vene ohvitseride mälestused, mida nad Postimehega jagavad.

Praegu 77-aastane Nikolai Bõšok oli 1990. aastate algul Vene armee polkovnik ja salajase 4. raadiotehnika brigaadi asekomandör. Brigaad oli 14. õhukaitse diviisi osa, kus oli kuus pataljoni ja 12 roodu. Brigaadi staap asus Maardus sõjaväelinnakus, mille Bõšok 1993. aasta lõpus linnapea juhile Georgi Bõstrovile üle andis. Üldse andis Bõšok Kaitseliidule ja kohalikule võimule üle 19 objekti.