N, 1.12.2022

Postimees 1939. aastal: wastastikuse abistamise pakt Nõukogude Liiduga ratifitseeriti

Postimees
Postimees 1939. aastal: wastastikuse abistamise pakt Nõukogude Liiduga ratifitseeriti
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 4
Konstantin Päts
Konstantin Päts Foto: SCANPIX

Esmaspäewa õhtul kell 10 toimunud Wabariigi Walitsuse koosolekul Wabariigi President K. Päts ratifitseeris Moskwas 28. septembril s. a. allakirjutatud wastastikuse abistamise pakti Eesti Wabariigi ja Nõukogude Liidu wahel, tunnustades ühtlasi ka lepingu awaldamisele kuuluwaks.

Ratifitseerimine toimus Wabariigi Walitsuse sellekohasel esitusel Wälislepingute korra seaduse & 3 p. 6 põhjal. Enne ettepaneku tegemist Wabariigi Presidendile Wabariigi Walitsus kuulas ära rahwaesinduse mõlemate kodade wälis- ja riigikaitsekomisjonide ühise koosoleku seisukohad, samuti ka riigikaitse-nõukogu arwamise, mille kohaselt nimetatud lepingu ratifitseerimine tunnistati wajalikuks.

Koosolekut juhatas Riigiwolikogu wälis- ja riigikaitsekomisjoni esimees A. Jürima. Peale wälisminister K. Selteri Moskwa läbirääkimisi käsitawa ettekande ärakuulamist ja peale komisjoni liikmete sõnawõtte koosolek wõttis ühel häälel wastu otsuse:

«Riigiwolikogu ja Riiginõukogu wälis- ja riigikaitsekomisjonide ühine koosolek, ära kuulanud Wabariigi Walitsuse ettekande Moskwas 28. sept. 1939. a. sõlmitud wastastikuse abistamise pakti Eesti Wabariigi ja NSW Liidu wahel kohta, otsustas tunnistada wajalikuks eeltähendatud walislepingu ratifitseerimise.»

Märksõnad
Tagasi üles