P, 24.09.2023

Üle 200 ettevõtja soovib maale uusi töökohti luua

maaelu.postimees.ee
Facebook
Comments
Foto: Shutterstock

205 ettevõtjat taotlevad maamajanduse mitmekesistamiseks 12,8 miljonit eurot toetust. Toetuse saajad selguvad hiljemalt 21. jaanuariks.

Neljapäeval lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kuna toetuse-soove on eelarvest rohkem, otsustatakse toetuste määramine nõuetekohaste taotluste paremusjärjestuse alusel. Taotlusi hinnatakse määruses sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal.

Kokku laekus põllumajandusettevõtetelt 58 taotlust 2 992 507 euro saamiseks, mittepõllumajandusettevõtetelt 147 taotlust 9 829 304 euro saamiseks.

Kuna toetuse-soove on eelarvest rohkem, otsustatakse toetuste määramine nõuetekohaste taotluste paremusjärjestuse alusel.

Maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetme 6.4 eesmärk on maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eelduste loomine uute sobivate ja atraktiivsete töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

  • Käesoleval MAK perioodil on maaelu mitmekesistamise toetusmeetme eelarve 57 miljonit eurot, sellest 12 miljonit on eraldatud käesolevaks, neljandaks taotlusvooruks.
  • Põllumajandusettevõtjatele ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjatele on tänavu eraldatud 4,8 miljonit eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 7,2 miljonot eurot.
  • Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest.
  • Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 21. jaanuariks 2020, projektide elluviimisega võivad ettevõtjad alustada kohe taotluse esitamisele järgneval päeval.
Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles