Toomas Paul, 28. oktoobril, 2019.
Toomas Paul, 28. oktoobril, 2019. Foto: Konstantin Sednev

Pealkirjaks tõstetud mõttega lõpetab Toomas Paul siinkirjutajale antud vestlusintervjuu, milliseid oleme varemgi arendanud kirjavahetuses. Küllap on palju teisigi, kes Toomas Paulilt valgustust ning inspiratsiooni saanud nii tema jutluste, esseekogumike kui ka uurimuste kaudu. Jaan Kross on kunagi Ain Kaalepit nimetanud praeceptor Estoniae’ks, Eesti õpetajaks. Kõhklemata arvan nende hulka kuuluvat ka Toomas Pauli, keda järgnevas usutluses, apelleerides meievahelisele sõprusele, võtan sinatada.

Täna tähistab oma 80. sünnipäeva vaimulik, teoloog, mõtleja ja kultuuriloolane Toomas Paul.