Eestis tänavu gümnaasiumi lõpetanud noorte eesti keele riigieksami keskmine punktisumma oli 62. Treffneri gümnaasiumi vilistlased sooritasid emakeeleeksami kõige paremini, kooli keskmine tulemus oli 82,5 punkti. FOTO: Sander Ilvest