K, 29.03.2023

EKI keelekool: kuus­kümmend tuhat eesti murdesõna

EKI keelekool: kuus­kümmend tuhat eesti murdesõna
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
«Eesti murrete sõnaraamat»
«Eesti murrete sõnaraamat» Foto: EKI

Sel aastal on „Eesti murrete sõnaraamat“ jõudnud tähelepanuväärse verstapostini. Ilmunud on kuus köidet (kokku 30 sõnaraamatuvihikut), mis hõlmavad märksõnu a kuni osatama – nii on üle poole suursõnaraamatust valmis saanud.

Sinisekaanelised murdesõnaraamatu vihikud hakkasid ilmuma 25 aastat tagasi, 1994. aastal. Üks vihik mahutab laias laastus 200 lehekülge ning sisaldab keskmiselt 2000 märksõna. Seega võime keskeltläbi arvestada 60 000 olemasoleva murdemärksõnaga.

„Eesti murrete sõnaraamat“ hõlmab kõigi eesti murrete keelematerjali. Sõnaraamatu koostamise aluseks on Eesti Keele Instituudi murdesõnavara kartoteek, milles on üle 2,7 miljoni sõnasedeli. See varamu kajastab valdavalt eestlaste 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse keelekasutust. Sõnaraamatus on murdesõnu, -vorme ja näitelauseid kokku 117 ajaloolisest kihelkonnast (ehk murrakust), sealhulgas ka keelesaartelt Leivust, Lutsist ja Kraasnast.

Suure murdesõnaraamatu valmimine on olnud sadade inimeste ühistöö. Nende inimeste hulka kuuluvad oma kodukandi keelepruuki vahendanud keelejuhid ja korrespondendid, usinalt mööda Eestit rännanud kogujad, kogude korrastajad ja sedeldajad, samuti sõnastiku struktuuri välja töötajad, prooviartiklite kirjutajad, kõik koostajad ja toimetajad. Arvestades materjali mahukust ja mitmepalgelisust, on oluline roll olnud kanda trükki toimetajail, uuemal ajal ka tarkvaraarendajail ning arvutilingvistidel. Võrdluseks olgu öeldud, et akadeemilise murdesõnaraamatu koostamine pika aja vältel ei ole erandlik – näiteks Soomes on praeguseks jõutud l-täheni.

„Eesti murrete sõnaraamatu“ alguseks võib lugeda aastat 1922, mil algas süstemaatiline murdematerjalide kogumine Emakeele Seltsi juhatusel. Praegu tehakse sõnaraamatut Eesti Keele Instituudi sõnastikusüsteemis EELex, mille kaudu on loodud ka veebisõnastik ja mille vahendusel lisandub sõnastikku järjekestvalt uusi märksõnu.

Seega saame lisaks sellele, et pool murdesõnaraamatust on valmis, tähistada veel üht olulist edasiarengut – kogu seni ilmunud materjal on nüüd saanud kasutatavaks ka veebis. Eesti Keele Instituudi murdesõnaraamatu veebilehel (www.eki.ee/dict/ems) on võimalik teha päringuid kõigi ilmunud märksõnade, nende tähenduste ja leviku kohta. Võimalus on sõnaraamatut lehitseda ka tekstifailidena. Soovime kõigile head sõnaraamatu kasutamist ning toredate murdesõnade avastamist!

Märksõnad
Tagasi üles