L, 10.12.2022

Urmas Klaas: Tartu uus eelarve on hariduseusku

Urmas Klaas
, Tartu linnapea (Reformierakond)
Urmas Klaas: Tartu uus eelarve on hariduseusku
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tartu linnapea Urmas Klaas
Tartu linnapea Urmas Klaas Foto: Sille Annuk

Järgmise aasta eelarve saab olema väga hea eelarve, kuid kõigeks raha ei jätku ja Tartu linn ei saa kunagi valmis. Alati tuleb teha valikuid.

Tartu koolid kuuluvad õpitulemuste poolest Eesti ja Euroopa parimate hulka. Meie õpilased ning õpetajad väärivad korras koolimaju ja lasteaedu. Järgmist õppeaastat saab Tartu üks suurimaid koole – Annelinna gümnaasium – alustada põhjalikult uuenenud majas. Liialdamata võib öelda, et lisaks hiljuti rekonstrueeritud Raatuse ja Variku kooli perele saavad ka Annelinna gümnaasiumi õpilased ja õpetajad enda kasutusse maailma tippklassi kuuluva õpikeskkonna.

Kuigi ehitushinnad on viimastel aastatel peadpööritavalt tõusnud, jätkab Tartu koolide korrastamist, sest investeering haridusse on investeering tulevikku. Järgmise aasta eelarvesse oleme planeerinud Annelinna gümnaasiumi rekonstrueerimiseks ja sisustamiseks 9,6 miljonit eurot ning seda ilma välisrahastuseta. See on vajalik ja kaalutletud otsus.

Meie koolide korrastamise programmis on Annelinna gümnaasiumi järel järgmine Kroonuaia kool. Alustamegi Kroonuaia kooli jaoks senise Ploomikese lasteaia ümberprojekteerimist tänapäevaseks koolimajaks. Selleks saame kasutada Euroopa Liidu toetusfondilt 2,7 miljonit eurot. Tuleval aastal saab remonditud ja uue mööbliga sisustatud Pääsupesa lasteaed 2,3 miljoni euro eest ning mitmed rühmaruumid teisteski lasteaedades.

Hariduskulud moodustavad Tartu tuleva aasta 208 miljoni euro suurusest eelarvest üle poole. Lisaks üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajate palgatõusule jätkab linn ka huvikoolide õpetajate ja kultuuritöötajate töötingimuste parandamist. Huvikoolid on laste arengu seisukohalt sama olulised kui üldhariduskoolid.

Tartu on tõsist tähelepanu pööranud hariduse tugiteenuste korraldamisele. Elu näitab, et vajadus professionaalsete tugispetsialistide järele suureneb. Nii peame järgmisel aastal linna hariduse tugiteenuste keskusse palkama juurde logopeedi ja psühholoogi just lasteaedade vajadusi silmas pidades. Alusharidusel on lapse arengu seisukohalt fundamentaalne tähtsus ja selle kvaliteeti panustada on nii linna kui ka perede poolt möödapääsmatu.

Linna suurem panus munitsipaallasteaedadesse tähendab linna suuremat toetust ka eralasteaedadele, sest kohtleme peresid kohatasu mõttes võrdselt olenemata lasteaia omandivormist.

Järgmisel aastal jätkuvad ettevalmistused südalinna üle-eestilise tähtsusega kultuurikeskuse rajamiseks, et linnaraamatukogu ja kunstimuuseum saaksid kultuuripealinnale väärilised tingimused.

Tartu arengule on strateegilise tähtsusega koostöö Tartu ülikooliga. See koostöö on väga hea. Järgmise aasta alguses valmib ülikooli üheks arenguveduriks nimetatud Delta õppehoone koos ettevõtlusmajaga. Mäletatavasti kinkis linn ülikoolile krundi, et Delta saaks tulla just vajalikus suuruses ning just kesklinna.

Linna ja ülikooli ühine ettevõtmine on ka Baltimaade suurim ettevõtlusfestival sTARTUp Day. Samuti nagu Tartu teaduspark, mis oma edukale Euroopa kosmoseagentuuri äriinkubaatorile rendib Deltas ruume. Need ja mitmed teised järgmise aasta eelarves olevad kulutused ettevõtluskeskkonda on mõeldud selleks, et Tartu ülikoolis tehtav teadus jõuaks ettevõtlusse ning motiveeriks ettevõtjaid looma uusi ahvatlevaid hea palgaga töökohti.

Väljakutset pakkuvad uued töökohad on need, mis Tartus kõrghariduse omandanud noored siia linna töötama ja elama jätavad.

Tartlased hindavad kõrgelt kodulinna elukeskkonda ning linnamajandus, mis sellesse otseselt panustab, on eelarve teine suurem kulusammas.

Paljusid linlasi puudutab Annelinna tänavavalgustuse põhjalik renoveerimine. Kavandame selleks üle miljoni euro. Investeering nutikasse ja säästlikumasse tänavalgustusse tähendab tulevikus väiksemaid kasutuskulusid ja selliselt väiksemat koormust linnaeelarvele. Paremini valgustatud tänavad, kõnniteed ja pargid suurendavad turvatunnet. Planeerime tänavavalgustuse uuendada ka Vana-Ihastes, Narva maanteel, Vabaduse puiestikus ja mitmel pool mujalgi.

Suuremat tähelepanu pälvivad järgmise aasta eelarves linna rohealad ja pargid, millele koostatakse uued hoolduskavad. Linn toetab edasi ka populaarse kogukonnakeskse linnaaianduse arendamist.

Järgmisel ja ülejärgmisel aastal teeme suuri töid linna ühel tuiksoonel Riia tänaval, kus panustame liiklemise turvalisusse kergliiklustunnelite ning viadukti rajamisega. Jätkub tänavate uuendamine mitmel pool linnas ning eraldi tahan välja tuua Mõisvahe tänava üheksakorruseliste majade ümbruse parkimistingimuste parandamise. Viimast on väga vaja, sest elutähtsate operatiivsõidukite ligipääs nendele majadele on muutunud väga problemaatiliseks.

Rajamisel on kaks pikka ja vajalikku kergliiklusteed: Waldorfi kooli ja maaülikooli kesklinnaga ühendav tee ning Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee.

Me jätkame Tartu edulooks saanud rattaringluse arendamist ning koostöös Tartu vallaga laiendame seda ka naaber­omavalitsusse. Peame väga oluliseks hästi korraldatud ühistransporti nii linnas kui ka ühendusvõimalusi laiemalt. Märkimisväärselt keskkonnasäästlikumad uued gaasibussid on tartlased hästi vastu võtnud. Järgmisest aastast hakkab linn rahastama seni ELi rahastusel liikunud lennu- ja raudteejaama vahelisi busse. Jätkame ka rahvusvahelise Tartu-Helsingi lennuliini toetamist.

Investeerimisvajadused on loomulikult suured ja kõigeks raha ei jätku, nagu pole olemas ka üht võluvitsa, millega kõik probleemid lahendada ja vajadused rahuldada.

Tartul on au ja suur vastutus kanda aastal 2024 Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Meie ambitsioon on olla meeldejääva ja mõjuka programmiga kultuuripealinn ning ettevalmistused selleks jätkuvad ka järgmisel aastal. Ühe näitena mitmekesisest kultuuripealinna kontseptsioonist tõstan esile Aparaaditehase kvartalis tööd alustanud paranduskeldri, mille sisu on elus hoida käsitööoskusi ning õpetada vajalikke asju parandama ja taastama, mitte neid esimese emotsiooni ajel ära viskama. Kultuuripealinna üks siht on inimeste väärtushinnangute ja käitumismustrite kujundamine keskkonnasäästlikumaks.

Loomulikult ja eelkõige käib kultuuripealinnaga kaasas mahukas kultuuriprogramm, mis toob Tartusse palju turiste, tõstab linna mainet ning rahvusvahelist tuntust ja on heaks väetiseks ettevõtluse arengule ning linna eelarvelegi.

Kultuurivaldkonnas investeerib linn järgmisel aastal lodjakoja ehitusse ja Emajõe-äärsete rannaalade korrastamisse. Algab kauaoodatud jalgpallihalli ehitus Annemõisas ning Annelinna rajatakse uus mängu- ja spordiväljak, mida saavad kasutada nii lapsed kui ka nende vanemad ja vanavanemad. Nii jätkame liikuma kutsuva programmi «Terve Tartu» arendamist, et igas vanuses tartlased saaksid üheskoos oma tervise eest hea seista.

Järgmisel aastal jätkuvad ettevalmistused südalinna üle-eestilise tähtsusega kultuurikeskuse rajamiseks, et linnaraamatukogu ja kunstimuuseum saaksid kultuuripealinnale väärilised tingimused.

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond on linna tegemistes olulisel kohal. Tartu ei jäta kedagi hätta: peame olema linn, kus mitte üksnes ei ole end hea ravida, vaid kus võimalikult kaua tervena elada.

Uue algatusena saavad Tartu põhikoolide 1300 lõpetajat järgmisel aastal elupäästva esmaabi koolituse. Suureneb toetus koduhooldusele, aga ka eakate seltsidele, jätkame puuetega inimeste elutingimuste parandamist. Tüve tänavale ehitame kaks sotsiaal­üürimaja ning uuel aastal suurenevad sotsiaaltöötajate palgad.

Tartu uus eelarve kasvab võrreldes 2019. aasta esialgse eelarvega 16 miljonit eurot ehk üle kaheksa protsendi. Tartu tulumaksu kasvuks oleme prognoosinud 5,2 protsenti. Investeerimisvajadused on loomulikult suured ja kõigeks raha ei jätku, nagu pole olemas ka üht võluvitsa, millega kõik probleemid lahendada ja vajadused rahuldada. Alati tuleb teha valikuid. Võttes laenu, peame rangelt silmas, et seda raha kasutame investeeringuteks ning säiliks vajalik laenupuhver. Oluline on, et Tartus oleks hea elu- ja ettevõtluskeskkond praegustele ja tulevastele tartlastele. Eelarvepoliitikas hoiame vastutustundlikku joont: meie põhitegevuse tulud peavad kasvama kiiremini kui kulud.

Järgmise aasta eelarve saab olema väga hea eelarve, kuid Tartu linn ei saa kunagi valmis.

Tartu tuleva aasta eelarve on täna volikogus esimesel lugemisel.

Märksõnad
Tagasi üles