E, 27.03.2023

Mihkel Lees: õnnelik elu igas elukaare osas

, Tartu abilinnapea, Reformierakond
Mihkel Lees: õnnelik elu igas elukaare osas
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Mihkel Lees
Mihkel Lees Foto: Margus Ansu

Eesti inimeste keskmine eluiga kasvab. Oluline on, et pikem elu saaks elatud elamisväärselt.

Väärikalt vananemise toetamine, puuetega inimeste elutingimuste parandamine ja tartlaste elupäästevõimaluste suurendamine on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna peamised töösuunad. Lisaks pöörame suurt tähelepanu vanemlust toetavate teenuste arendamisele ning laste vaimse ja füüsilise tervise kaitsmisele ja parandamisele.

Tartu pakub koos heade partneritega oma elanikele pea 40 väga erinevat sotsiaalteenust ja aitab abivajajaid sotsiaaltoetustega, mis toetavad inimesi kogu elukaare vältel.

Eesti inimeste keskmine eluiga kasvab. Oluline on, et pikem elu saaks elatud võimalikult väärikalt. See tähendab head ligipääsu meditsiini- ja sotsiaalteenustele, võimalust tegeleda meelepäraste harrastustega ning nautida kultuuri, mis hoiab meele rõõmsa ja mõtte terava.

Mitmed väärikalt vananemist toetavad tegevused on käima lükatud sellel aastal, paljusid viiakse ellu järgmistel aastatel. Tänavu oleme Tartus pannud aluse kahe uue hooldekodu ehitamisele. Kõige suurema hooldusvajadusega inimestele ehitab linn 2022. aastaks 20-kohalise Nõlvaku Kodu. Lisaks andis linn Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu kasutusse maa Annemõisas, et sinna saaks kerkida 135-kohaline hooldekodu. Samuti suurendatakse sellel ja järgmisel aastal koduhooldusteenuse saajate hulka umbes 200 inimese võrra.

Madalapõhjalised liinibussid, sotsiaaltransporditeenus ja sooja toidu kojuvedu on muutunud standardiks.

Koostöös Dorpat Tervisega on loodud eakate kukkumise ennetustreening, mis on osutunud väga populaarseks. Oleme sel aastal rahastanud kuut treeningurühma üle 60 aasta vanuses inimestele ning jätkame seda ka järgmisel aastal. 2020. aastal Annelinna rajatava liikumisväljaku vahendid ja võimalused sobivad eriti vanemas eas liikumishuvilistele.

Rõõmu tegi Annelinna tervisekeskuse avamine sel sügisel. Keskuse valmimist toetas linn maa andmisega.

Erinevates asukohtades paiknevate perearstidega teeb jätkuvat koostööd hoolduskoordinaator, kes aitab inimestel meditsiinisüsteemist sujuvamalt sotsiaalsüsteemi üle minna.

Selle aasta lõpus sai Tartu suurim eakate ühendus Kodukotus linna toel Viljandi maanteele uued ruumid, millega paranesid väärikate võimalused tegelda meelepärase huvitegevusega ning üheskoos aega veeta. Järgmise aasta eelarves on selle võimaluse loomiseks plaanitud Kodukotusele ka senisest suurem tegevustoetus. Eakate kultuurielu mitmekesistamiseks tuleb teha koostööd ka Euroopa kultuuripealinna 2024 meeskonnaga, et luua eakatele kultuurielamusi nii tiitliaastal kui sealt edasi.

Tuleval aastal soovime koostada ka strateegiadokumendi, et nii eakaid kui ka valdkonna eksperte kaasates põhjalikumalt läbi mõelda, mida tuleb veel kavandada, et väärikalt vananemist toetada. Dokument peaks andma poliitikasoovitusi nii linnale kui ka valitsusele.

Mõni nädal tagasi saime rõõmustava uudise, et Tartu on valitud Euroopa Komisjoni konkursil «Ligipääsetav linn 2020» kuue parima kandidaadi sekka. On tähtis, et puuetega inimeste tegevusi toetaks nii linnaruum kui ka kodune keskkond. Madalapõhjalised liinibussid, sotsiaaltransporditeenus ja sooja toidu kojuvedu on muutunud standardiks.

Järgmisel ja ülejärgmisel aastal pingutame ekstra selle nimel, et kohandada Euroopa raha toel suuremal hulgal puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks. Kahe järgmise aasta jooksul kohandame puuetega inimestele sobivaks umbes 150 eluruumi, mis on üle poole rohkem, kui esialgu kavandasime.

Koostöös Maarja tugikeskuse ja Maarja külaga valmisid sellel aastal Maarja peremajad 50-le intellektipuudega noorele. Veel tänavu lõppevad renoveerimistööd Rahu 8 majas, kuhu rajatakse lift ja igal korrusel valmib liikumisraskustega inimestele kaks kohandatud korterit. Järgmisel aastal hakatakse ehitama Tüve tänavale munitsipaalmaju, kuhu samuti on kavandatud puuetega inimestele kohandatud eluruume.

Järgmisel aastal hakatakse ehitama Tüve tänavale munitsipaalmaju, kuhu samuti on kavandatud puuetega inimestele kohandatud eluruume.

Suurt rõõmu teeb, et Vanemuise teater on tulnud kaasa Lõuna-Eesti pimedate ühingu algatusega pakkuda nägemis- ja kuulmispuudega inimestele kirjeldustõlke ning subtiitritega teatrietendusi. Järgmisel aastal toimub linna toel neli sellist teatrietendust – kaks kevad- ja kaks sügishooajal.

Paigaldasime sel aastal käidavatesse kohtadesse (teater, bussijaam, kirikud) üheksa elustamisaparaati. Oleme tänulikud ettevõtjatele, kes on ise neid paigaldanud ning sellest linnavalitsusele teada andnud. Teave aparaatide asukohtade kohta on kantud linna kodulehel asuvale kaardile, et vajaduse korral oleks leiaksid selle nii linnaelanikud kui häirekeskuse töötajad.

Suur uuendus on järgmisel aastal Tartu kiirabi korraldatavad elustamisõppepäevad Tartu põhikoolide lõpuklasside õpilastele. Umbes 1300 Tartu õpilast saab elupäästva esmaabikoolituse, mille tarvis on linna eelarvesse kavandatud ligikaudu 40 000 eurot.

Abi vajavate laste ja nende perede toetuseks on sotsiaal- ja tervishoiuosakond loonud mitu tugimeedet. Uudsena alustab tegevust peremajutusteenus, kus linn tagab elamispinda vajavatele lastega peredele eluruumi ja igapäevase sotsiaaltöötaja juhendamise. Varasematele võimalustele lisaks pakutakse koostöös Eesti evangeelse luterliku kiriku perekeskusega programme laste kasvatamisel nõu ja abi vajavatele lapsevanematele. Samas tegutsevad tugirühmad meestele ja naistele, kes vajavad tuge enda vägivaldse käitumismustri muutmisel.

Tartule on suur võimalus olla Tartu ülikooli liikumislabori üleeuroopalisel auhinnakonkursil #BeActive Awards esikoha võitnud programmi «Liikuma kutsuv kool» peamine katselinn. Valdav osa Tartu koole on võtnud eesmärgiks muuta laste vaimset ja füüsilist tervist toetav liikumine koolipäeva normaalseks osaks.

Jätkame koos partneritega igapäevast tööd, et tartlastel oleks tervem ja õnnelikum elu olenemata sellest, millises elukaare osas nad parasjagu on.

Märksõnad
Tagasi üles