E, 29.05.2023

Inga Kõue: Eesti vajab rohkem ettevõtlikke noori

, Startup Estonia EdTechi valdkonna juht
Facebook Twitter
Comments
Inga Kõue 
Inga Kõue Foto: Erakogu

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistide puudust tööturul annab teravalt tunda ning tehisintellekti kiire arendamine vaid süvendab seda. Mida teha?

Tänapäeval tundub mõeldamatu, et teises riigis olevale sõbrale sõnumi saatmiseks tuleks minna postkontorisse ja saata telegramm või sõbra kinno kutsumiseks minna tema koduukse taha. Aga just selline oli meie elu vaid mõnikümmend aastat tagasi.

Infoajastu on muutnud seda, kuidas me õpime ja töötame, kuidas omavahel suhtleme ja kuidas ringi liigume. Hüppeliselt kasvanud tehnoloogiakasutus seab väljakutseid noortele uute ametite omandamisel.

Eesti ja kogu maailm vajavad innovatsiooni eestvedajaid – tehnilise vaistu ja teadmistega inimesi, kes on võimelised nüüdisaegse tehnoloogia abil lahendama elulisi probleeme, rakendama energiasäästlikke lahendusi ning arendama tarka tehisintellekti. Samas on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistide puudust tööturul teravalt juba tunda ning tehis­intellekti kiire arendamine vaid süvendab seda.

2019. aasta lõppedes tegutses siinmail Startup Estonia andmebaasi järgi 650 iduettevõtet, nende seas ka ligi 35 haridus­valdkonna ettevõtet.

MATIK (varem kasutatud ingliskeelne lühend STEAM) ehk matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunsti valdkondi ühendavaid spetsialiste ja talente vajatakse kõigis elu- ja majandusvaldkondades.

Mitmed elukutsed on kadumas, inimeste asemel teevad töö ära robotid. Nutikad muruniidukid, koristusrobotid ja kaupluste iseteeninduskassad on muutunud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. Isesõitvad autodki pole enam kauge tulevik.

Enamik kaasamõtlejaid ei kahtle, et järgmise aastakümne jooksul toimuvad murrangulised muutused, mis loovad täiesti uusi võimalusi. Ka mitmed raportid, näiteks rakendusliku antropoloogia keskuse «Tuleviku tegija teekond» (2018), OSKA uuring «Eesti tööturg täna ja homme» (2018), HITSA «Tehnoloogiakompass» (2019), Holon IQ «Education in 2030» (2018), viitavad, et juba lähitulevikus tuleb tööle asujatel valmis olla uuteks oskusteks ja hoiakuteks tehnoloogiarikkas maailmas hakkama saamisel.

Ei ole kahtlust, et praeguste noorte lennukad ideed muudavad juba õige pea meie kõigi tulevikku. Seetõttu on oluline kaasata haridusasutusi üha enam praktilisi väljundeid pakkuvatesse tegevustesse ning viia koolidesse värsket teadmist, millise kompetentsiga tulevikutöötajaid praegused innovatsiooni loovad tehnoloogiaettevõtted vajavad.

Eesti koolides on väga populaarne tegeleda robootikaga, õppida uusi programmeerimiskeeli ning tutvuda 3D-tehnoloogiaga, kuid lisaks tehnilistele teadmistele ja oskustele vajame ka rohkem julgeid ja ettevõtlikke inimesi. Tehnoloogia oskuslik kasutus peab käima käsikäes teadmisega, mis väärtust see loob nii igale inimesele individuaalselt kui ka ühiskonna arengule tervikuna.

Me peame innustama meie noori leiutama ja arendama uusi lahendusi ning kasvatama neis ettevõtlikku eluhoiakut, mille lahutamatu osa on ka teistest hoolimine, märkamine ja vastutuse võtmine.

Mitmed elukutsed on kadumas, inimeste asemel teevad töö ära robotid.

Eesti on hea paik, kus algatada ja teha suuri asju. 2019. aasta lõppedes tegutses siinmail Startup Estonia andmebaasi järgi 650 iduette­võtet, nende seas ka ligi 35 haridusvaldkonna ettevõtet.

Iduettevõtluse mõtteviisi, ettevõtlikkust ja MATIKu teemasid edendavaid haridus­algatusi on Eestis paarkümmend. Eraettevõtjate initsiatiivil on käima lükatud plaan luua tänavu Eestisse Pariisis kuus aastat tagasi asutatud Ecole 42 kontseptsioonil põhinev IT-talente, tulevasi tarkvaraarendajaid välja õpetav kool Jõhvi 42. Kõik see näitab, et huvi ettevõtluse ning hariduses lahendamist vajavate teemade vastu on suur.

Kui alustame ettevõtliku järelkasvu kasvatamist juba varases nooruses, pakume uusi ja põnevaid tehnoloogiaga seotud väljakutseid lastele, noortele ning muutusi otsivatele täiskasvanutele, aitame kaasa tuleviku tegijate sünnile ja talendikate inimeste kaasamisele innovatsiooni loomisel.

Tulevik on nende päralt, kes kohanevad kiiresti muutustega ega pelga tehnoloogia laiaulatuslikku kasutust.

Startup Estonia on riiklik programm Eesti start-up-ökosüsteemi arendamiseks. Rohkem infot startupestonia.ee/edtech-kogukond.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles