R, 27.01.2023

Mida uut toob 2020. aasta PRIA klientidele

Mida uut toob 2020. aasta PRIA klientidele
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Peagi valmiv PRIA uus veebileht.
Peagi valmiv PRIA uus veebileht. Foto: PRIA

Käesolev aasta on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) jaoks juubeliaasta – tähistatakse kahekümnendat sünnipäeva. Samal ajal hakkab lõppema toetustega seotud programmperiood. Mida toob see aasta kaasa PRIA klientidele?

Aasta alguses valmib PRIAl uus koduleht

Lähikuudel avame uue kodulehe meie klientidele. Eesmärk on luua kliendi jaoks mugavam infokeskkond, kus kõik toetustega seotu on kliendi vaates võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt üles ehitatud. Lisaks on plaanis avada erinevaid võimalusi, kus klient saab kodulehe kaudu tellida teavitusi, kui toimub muudatus konkreetse toetusmeetme infomaterjalides või lisatakse kodulehele infot, mis võiks kliendile huvi pakkuda.

Kodulehe loomise käigus kaasasime eri etappides oma kliente. Alustasime kasutusmugavuse uuringuga, saamaks klientidelt ja koostööpartneritelt infot, millist kodulehte nad vajaksid.

Meile on ette heidetud, et PRIA info on keeruline. Oleme uut kodulehte tehes püüdnud tekste võimalikult palju lihtsustada, aga siin ootame ka edaspidi klientide tagasisidet. Pool aastat pärast uue kodulehe avamist teeme uue kasutusmugavuse uuringu ja saame saadud tagasisidega arvestada edasises töös. Loodame, et kliendid võtavad uue kodulehe kiiresti omaks ning meie ühine pingutus kannab vilja.

Investeeringuprojektid tuleb ellu viia 30. juuniks 2023

Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014–2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Investeeringu tegemist tõendavate kuludokumentide esitamise hiliseim tähtaeg on 30. juuni 2023. Selleks ajaks peavad olema toetust saanud ettevõtjatel kõik investeeringud tehtud ja kuludokumendid toetusraha väljamaksmiseks PRIAle esitatud. Makseasutus saab teha väljamakseid kuni 31. detsembrini 2023, pärast seda enam mitte.

Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda – palume kindlasti jälgida, millised on konkreetse projekti elluviimise tähtajad. Selle kohta on info ka toetuse määramise otsuses.

Ettevõtjatel, kel on investeeringud ellu viidud ja toetus kätte saadud, kuid kellel on kohustus täita tulevikku suunatud nõudeid (näiteks töökohtade loomine, müügitulu saavutamine), palume tähelepanu pöörata ka nende nõuete tähtaegsele täitmisele.

Projekti ladusaks elluviimiseks soovitame tegevustega alustada esimesel võimalusel pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist ja jälgida otsuses toodud tähtaegasid.

Uus „Põllumassiivide muudatuste” teenus tulemas

Veebruaris saab PRIA Euroopa Liidu regionaalarengu fondi kaasabil valmis uue teenuse – „Põllumassiivide muudatused”. Teenus on vajalik kõikidele pindalatoetuste taotlejatele aastaringseks ettepanekute esitamiseks põllumassiivide ja maastikuelementidega seotud muudatuste kohta ning registris tehtud muudatuste vaatamiseks.

Teenus luuakse uude e-PRIAsse ja see asendab praegu vanas e-PRIAs olevat teenust „Põllumassiivi või maastiku­elemendi piiri ettepanek”.

Tänu uutele tehnoloogilistele võimalustele saab kaart suurem ja joonistamine lihtsam. Jätkuvalt saab esitada muudatusavaldusi põllumassiivide ja maastikuelementide muutmiseks ja registrisse kandmiseks, sh uute maade kasutuselevõtuks.

Lisandub võimalus vaadata endaga seotud põllumassiivide registri seisu ühtses nimekirjas, kus on koos kõik viimase taotlusaasta taotlused ja hiljem registrisse lisatud põllumassiivid. Seejuures on näha, millal on massiiv viimati üle vaadatud ja piire muudetud, kus ja kui suur on pindalaline muudatus. Samuti saab jälgida, kas põllumassiiv on parasjagu ülevaatamisel või muudatuste täpsustamiseks välikontrolli suunatud.

Uue teenuse avamisest anname klientidele teada kodulehel www.pria.ee ja infokirjas.

Märksõnad
Tagasi üles