Kliima ei pruugi muutuda sugugi ühtlaselt, vaid teatud muutused võivad tulla järsu murranguna, mida enam tagasi pöörata ei saa. Hiljuti avaldas kliimamuutustele keskenduv ajakirjandusväljaanne CarbonBrief ülipõhjaliku ülevaate sellistest võimalikest kliimamuutuste murdepunktidest. CarbonBriefi ajakirjanik Rob McSweeney ligi aasta aega koostatud ja enam kui 25 teadlase intervjuusid hõlmavas kokkuvõttes tuuaksegi esile üheksa sellist võimalikku murdepunkti. Teeme põhjalikust ülevaatest CarbonBriefi ja McSweeney loal kokkuvõtte.

Amazonase vihmametsa suremine

Juba pikka aega inimtegevuse surve all kannatanud vihmametsa puhul ei tasu teadlaste kinnitusel õhuniiskust ja sademeid iseenesestmõistetavalt võtta. Nimelt on juba aastaid teada, et Amazonase kliimasüsteem sõltub suuresti vihmametsa enda tervisest – tohutu kogus kiiresti kasvavaid taimi toob endaga kaasa ka suure koguse veeauru õhku paiskumise. Jällegi, tegu on omamoodi iseennast võimendava süsteemiga.

Exeteri Ülikooli kliimamõjude õppetooli juhataja professor Richard Bettsi selgituste järgi võivad sellele süsteemile kaika kodaratesse visata kolm nähtust: kliimasoojenemisega kaasnev sademete vähenemine, õhu suuremast CO2-sisaldusest põhjustatud taimede hingamise vähenemine ja metsade hävimine inimese käe läbi. Mingist hetkest jääb niiskusest lihtsalt väheks ja toimub murrang – vihmametsad asenduvad savannide või muude avatumate ökosüsteemidega.