R, 27.01.2023

Kevadel metsas toimetades tuleb lindudele mõelda

Kevadel metsas toimetades tuleb lindudele mõelda
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kevadsuvel metsas toimetades tuleb arvestada lindude pesitsusajaga.
Kevadsuvel metsas toimetades tuleb arvestada lindude pesitsusajaga. Foto: Elmo Riig

Hiljutise uuringu järgi peab suur osa metsaomanikke kevadist raierahu. Siiski võib ette tulla olukordi, kui seda ei saa teha. Sellisteks puhkudeks on Eesti Erametsaliit andnud soovitused, kuidas linde kevadsuvel metsas toimetades võimalikult vähe häirida.

Ära planeeri töid eriti linnurohketes kasvukohatüüpides (lühend – kkt). Kõige linnurohkemad on lehtpuu enamusega laane- ja salumetsad (jänesekapsa, sinilille, naadi kkt). Hoidu nendes metsades raietest lindude pesitsusperioodil, aprilli keskpaigast juuli alguseni. Eriti ettevaatlik tuleb seal olla lageraiet tehes, parem on jätta see kevadsuvel tegemata.

Lindude arvukuselt järgnevad viljakatel õhukese turbakihiga muldadel soovikumetsad (sõnajala, tarna, angervaksa kkt), kus kasvavad kuuselehtpuu-segametsad, sanglepikud ja sookaasikud. Ka seal on lindude suurim häirija lageraie. Hoidu nendes metsades raietest mai algusest juuli keskpaigani.

Pohla, mustika ja jänesekapsa-mustika palumetsades domineerib mänd, segametsas esineb lisaks kuuske ja lehtpuid. Kõige suurem lindude häirimise oht on aprilli keskpaigast juuli alguseni.

Nõmme- ja kõdusoometsad ei ole nii linnurikkad kui eespool loetletud metsatüübid ja oht linde häirida on väiksem. Siiski tasub ka sambliku ja kanarbiku kasvukohatüübi männikutes vältida aktiivset raiet mais ja juunis.

Siirdesoo ja rabastuvate metsade linnustik on suhteliselt vaene, kõige tundlikum periood on mai keskpaigast jaanipäevani. Kuna need metsad on elupaigaks ka kanalistele, siis nende esinemise korral on soovitatav juba märtsi keskpaigast olla metsatööde käigus ettevaatlik.

Kui aga kevadsuvist raiet ei saa edasi lükata, jäta langile säilikpuid ja väldi lageraiejärgset lankide puhastamist okstest ja muust risust, sest mitu uuringut kinnitab nende soodsat mõju maapinnal pesitsevatele liikidele. Alles tuleks jätta õõnsustega puud, lamapuitu ja tüükaid.

Linnurikkuse hoidmiseks peab metsa majandamise käigus säilitama puistute alumised rinded, järelkasv ja alusmets, sest need on paljude linniliikide pesitsus- ja toitumiskohad.

Kui raie siiski eeldab võsa või alusmetsa eemaldamist, tee seda enne pesitsusaja algust. Raiealaga piirnevale alale võiks paigaldada pesakaste ning püüa raie ära teha võimalikult lühikese ajaga. 

Märksõnad
Tagasi üles