K, 29.11.2023

Karro Külanurm: Puurmani mõisakooli ei ähvarda sulgemine ega kolimine

, Põltsamaa abivallavanem
Facebook
Comments 8
Pildil kooli senisel kujul allesjäämise pooldajate eestkõneleja, Puurmani elanik, Postimehe ajakirjanik Villu Päärt (seljaga) ja Põltsamaa abivallavanem Karro Külanurm.
Pildil kooli senisel kujul allesjäämise pooldajate eestkõneleja, Puurmani elanik, Postimehe ajakirjanik Villu Päärt (seljaga) ja Põltsamaa abivallavanem Karro Külanurm. Foto: Margus Ansu

Loen Villu Päärti arvamust «Teemapäev: ära püüagi elada maal!» (TPM, 10.3). Mehel sulg lendab. Paatoslik sõnakasutus, faktide peitmine kirglike olukirjelduste taha, hüperboolidega žongleerimine. Siin on enesehaletsust, kibestumust, halvasti ütlemist ja etteheiteid.

Autor on õppinud ajakirjandust ja teab väga hästi massipsühholoogia kursuselt, et tõde on võimalik esitada poolikult, seda on võimalik stilistiliste võtetega ära peita või suisa väänata. Tulemuseks on demagoogia. Demagoog tunnistab vaid ühte tõde – oma tõde. Seepärast on viljatu teda veenda klappe silmilt heitma ja nägema maailma mõnevõrra kirkamates toonides.

Sõna on vaba. Inimesel on õigus väljendada oma kibestumist ja masendust. Aga tal ei ole õigust teisi alavääristada, neile oma sõnadega haiget teha. Puurmani kooli vilistlaskogu liikmena tahab Villu Päärt panna meid uskuma, et Puurmanis ei ole koolil tulevikku. See pannakse kinni. Stopp!

Puurmani mõisakooli ei ähvarda sulgemine ega kolimine. Isegi nimi jääb samaks. Vaid ametlikus kirjapildis saab see juurde laiendi Põltsamaa ühisgümnaasiumi õppekoht. Õpilasest, kellele kool tegelikult mõeldud, pole Villu Päärt kärbsemustagi kirjutanud.

Puurmani mõisakool on Põltsamaa valla kool. Vallavolikogu ja vallavalitsus on otsustanud korrastada koolivõrku ja viia üldhariduskoolid ühtse juhtimise alla. Miks? Sest omavalitsus näeb oma haridussüsteemi ühtse orgaanilise tervikuna, sellesse tervikusse kuuluvad kõik valla koolid, ka Puurmani mõisakool.

Haridusuuendused peavad kõigisse koolidesse jõudma ühtemoodi. Kuna Puurmani kooli ei ähvarda sulgemine, siis on sellel ümberkorraldustest palju rohkem võita kui kaotada. Ühtses valla haridusvõrgustikus saame Puurmani õpilastele pakkuda paremini tugispetsialistide (logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog) tuge. Sünergias teiste koolidega saab paremini arendada digivõimet. Samuti on paremad eeldused taotleda tuge haridustaristu arendamiseks: nüüdisaegsed õppevahendid, huviringide vahendid jms.

Ümberkorraldused haridusvõrgus loovad eeldused senisest erinevate ja uuenduslike õppemeetodite kasutamiseks. Näiteks aineõpetajate ränne ning erineva kogemuse ja metoodikate kasutamine tundide ülesehitamisel. Ka tekib parem võimalus õpetajaid asendada haiguste, koolituspäevade või muuks ajaks.

Põltsamaa vald on olnud haridusvõrgu ümberkorraldusi kavandades liberaalne ja püüdnud arvestada erinevate huvirühmade arvamusi. Ettepaneku ühendada valla koolid Põltsamaa ühisgümnaasiumiga tegid valla koolijuhid. Koostöös koolidega oleme välja töötamas uut kooliorganisatsiooni struktuuri ja kutsume kõiki kaasa rääkima kooli arengukava koostamisel.

Villu Päärt, oleme avatud kõikidele haridusuuenduslikele ettepanekutele, kuidas muuta kooliharidus Puurmanis õpilastele veelgi paremaks. Koliks õige leheveergudelt ühise laua taha?

Facebook
Comments 8

Märksõnad

Tagasi üles