E, 29.05.2023

TÄIENDATUD ⟩ Uus reaalsus. Kõige tähtsam, mida eriolukorra ja koroonaviiruse kohta teadma peab

Postimees
Facebook Twitter
Comments 18
Politsei jagas Tallinna sadamas koroona viiruse infovoldikuid Soomest Eestisse saabuvatele sõidukijuhtidele.
Politsei jagas Tallinna sadamas koroona viiruse infovoldikuid Soomest Eestisse saabuvatele sõidukijuhtidele. Foto: Tairo Lutter

Koroonaviirus pöörab Eesti elukorralduse pea peale.

Põhi- ja hädaolukorra seadus annab valitsusele voli kuulutada välja eriolukord loodusõnnetuse ja katastroofi korral või nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Eriolukorra puhul võib eraisikuid vastavalt nende teadmistele, oskustele ja terviseseisundile kohustada tööd tegema. Selle juht või tööde juht võib otsustada kütteaine, toidu, ravimite või muu vajaliku sundvõõrandamise riigi omandusse. Sundvõõrandada ei saa raha. Samuti saab otsustada kinnisasja või selle osa, ehitise, sõiduki, masina või muu sundkasutusse võtmise. Eriolukorra piirkonnas või selle osas võib kehtestada viibimiskeelu. Võib panna piiranguid avalike koosolekute ja avalike ürituste korraldamisele ja neil osalemisele, aga ka piirata ligipääsu sideteenusele või -võrgule. Samuti on õigus panna elutähtsa teenuse osutajale kohustus seda pakkuda.

Liikumispiirangud

Alates 25. märtsist tuleb avalikes kohtades ja siseruumides (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikud kohad on mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad jms.

Avalikus kohas võib koos viibida kuni 2 inimest. Piirang ei kehti peredele ja avalike ülesannete täitjatele.

Koroonaviirusesse nakatunu ja tema pereliikmed

Koroonaviirusesse nakatunud inimene peab püsima kodus kuni tervenemiseni. Haigestunul on keelatud lahkuda kodust või püsivast viibimiskohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest. Haigestunud inimene võib kodust või viibimiskohast lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või inimese elu või tervist ohustaval hädajuhtumil.

Haigestunu pereliige või haigestunuga samas elukohas püsivalt viibiv inimene

Haigestunu pereliige, kellel puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut tõendavat dokumenti, üksnes allpool kirjeldatud juhtudel. Inimene peab tähelepanelikult jälgima oma tervist ning järgima 2+2 reeglit (ehk avalikus kohas ei tohi olla üheskoos rohkem kui kaks inimest ning teistest tuleb hoida 2 meetrit vahemaad).

Välja tohib minna:

 • tööülesannete täitmiseks, juhul kui tegemist on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutava või avalikku ülesannet täitva isikuga;
 • igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku ostmiseks, kui seda hangitakse elukoha või viibimiskoha läheduses ja teisiti ei saa;
 • elukohast või püsivast viibimiskohast tohib lahkuda inimene, kellel puudub igasugune kontakt COVID-19 haigestunuga;
 • õues viibimiseks.

Korralduses toodud nõuete täitmist kontrollib politsei, kes vahetab selleks terviseametiga andmeid. Kui inimene ei täida kehtestatud nõudeid, teeb politsei talle ettekirjutuse. Kui see ei aita, siis rakendatakse järgmise mõjutusvahendina sunniraha kuni 2000.- eurot.

Täiendavad piirangud Saare- ja Muhumaal

Saarlased peavad püsima kodus, väljas tohib käia toidupoes, apteegis, arsti juures. Tööle tohib minna juhul kui kaugtööd pole võimalik teha. Lubatud on laste viimine ja toomine lasteaiast. Vajadusel tohib minna hoolitsema vanurite, puudega inimeste ning abivajajate eest, sellisel juhul tuleb kindlasti kasutada isikukaitsevahendeid.

Perega või kahekesi tohib minna õue jalutama või sportima. Lemmikloomaga saab minna õue või loomaarsti juurde. Lubatud on oma aias või kinnistul liikumine, kodused metsa- ja põllumajandustööd, kalapüük, aiatööd. Lubatud on käia postkontoris või pakiautomaadi juures.

Väljas liikudes peab kaasas olema isikuttõendav dokument. Väljas liikumiseks kehtib üldine 2+2 reegel, mille kohaselt  tohib avalikus ruumis üheskoos liikuda ainult 2 inimest ning teistest tuleb hoida 2-meetrist vahemaad.

Tervishoid

Tervishoiu valmisolek on tõstetud 2. tasemele, mis võimaldab seada ajutisi piiranguid tervishoiu kättesaadavusele ning kehtestada tervishoiuteenuste osutamisele ajutiselt tavapärasest erinevaid nõudeid.

Haiglatele on antud korraldus piirata alates 16. märtsist plaanilise töö mahtu. Ühtlasi peavad haiglad olema valmis haigete pöördumise võimalikuks kasvuks ning vajaduseks kohandada voodeid ümber viirushaigete raviks.

Samuti on alates esmaspäevast, 16. märtsist ümber korraldatud perearstide töö:

 • Peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute vastuvõtt jätkub (vastuvõtud hoitakse eraldi nakkushaigetest).
 • Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on meditsiinilist sekkumist vajav seisund.
 • Töövõimetus- ja hoolduslehti saavad inimesed taotleda digitaalselt läbi Patsiendiportaali www.digilugu.ee.
 • Perearstikeskusesse palutakse pöörduda telefoni ja e-posti teel ja ainult tervisemuredega.
 • Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab telefoni vastu võtnud õde või arst.
 • Perearstikeskusse tohib kohale minna ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks. 

Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad alates 27. märtsist ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus peatatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid. Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates eraldi iga üksikut juhtu.

Haridus

Alates esmaspäevast, 16. märtsist viidi Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad distantsõppele. Distantsõpe jätkub vähemalt 12. aprillini, ent suure tõenäosusega aprilli lõpuni. Olukorda hinnatakse iga kahe nädala möödumisel. 

Distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Samuti tuleb õppuritel  viibida kodus ja pidada kinni koduväliste tegevuste keelust.

Lasteaiad jätkavad tööd, nende sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Siiski on soovitatav võimaluse korral lapsed koju jätta. Samuti on lasteaedadele koostatud juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist.

 • Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
 • Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
 • Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
 • Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
 • Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
 • Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
 • Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
 • Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

Gümnaasiumi lõpueksamite toimumise periood on edasi lükatud. Eriolukorras ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest.

Tööd saavad esialgu jätkata hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused juhtumipõhiselt.

Kõik suuremad ülikoolid on läinud üle kaug- või e-õppele. Teadus- ja arendustegevus ülikoolides ja teadusasutustes jätkub.

Täiskavanute täienduskoolitused on soovitatav edasi lükata või võimalusel viia need läbi e-õppe võimalusi kasutades. Sama puudutab keeleõpet.

Riigiasutuste teenindussaalid

PPA teenindussaalid on alates esmaspäevast, 16. märtsist taas avatud, et võtta vastu edasilükkamatud taotlused ja väljastada dokumente. Inimestel palutakse kriitilise vajaduseta teenindussaali mitte minna ning kasutada iseteenindust. PPA iseteeninduskeskkonda saad siseneda siit: http://iseteenindus.politsei.ee/

Maksu- ja tolliameti (MTA) bürood on esmaspäevast, 16. märtsist alates suletud. Bürood jäävad suletuks esialgu kaheks nädalaks. Kõik MTA elektroonilised kanalid ja infotelefonid töötavad jätkuvalt – avatuks jäävad infotelefonid 880 0811 (eraklient), 880 0812 (äriklient), 880 0814 (tolliinfo) ning samuti on võimalus kirjutada e-mailile eraklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee või ariklient@emta.ee.  Inimestel, kes soovivad füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitada paberil, soovitab MTA hetkel sellega oodata. Tulude deklareerimise tähtajaks on 30. aprill.

Töötukassa peatas esmaspäevast, 16. märtsist vähemalt kaheks nädalaks büroodes klientide teenindamise. Töövõime hindamisi viiakse läbi telefoni teel ja e-töötukassas ning võimalik on saata vajalik taotlus ka posti teel. Toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine jätkub tavapärases korras.

Maanteeameti sulges emsaspäevast, 16. märtsist teenindusbürood ning peatas sõidu- ja teooriaeksamid vähemalt kaheks nädalaks. Maanteeameti e-teenindus ja kliendiinfo telefonid töötavad tavapäraselt. Toimingute tegemiseks palutakse kasutada e-teenindust ning tellida dokumendid postiga koju ja registreerimismärgid pakiautomaati.

Sotsiaalkindlustusamet sulges esmaspäevast, 16. märtsist kuni 29. märtsini kõik teenindusbürood üle Eesti.

Riigipiir

Alates 17. märtsist taastatakse Eestis piirikontroll. Eestisse pääsevad vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, seal hulgas nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis. Rahvusvahelise sõjalise koostöö raames pääsevad riiki ka Eestisse saabuvad välismaalased.

Riiki pääseb rahvusvahelist kaubavedu (sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu) teostav transport. Lisaks ka elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks kütusetarnijad.

Politsei eriloal pääseb riiki välismaalane, kellel pole haigusnähte ning kelle lähisugulane on Eesti kodanik või elamisõigusega isik.

Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole COVID-19 haigusnähte.

Piiriületuspunktides kehtestatakse sanitaarkontroll tuvastamaks inimeste koroonaviiruse haigussümptomeid.

Samuti peavad inimesed riiki sisenemisel hakkama täitma ankeete, et oleks võimalik kindlaks teha nende viibimise päritolu.

Lennujaamades ja sadamates kehtestatakse sanitaarkontroll ning viiakse sisse ankeetide täitmise nõue sarnaselt maismaa piiripunktidele.

Valga-Valka piirkonnale on kehtestatud piiriületamise erand, nii et selles kaksiklinnas saaksid inimesed liikuda tööle ja töölt koju.

Riigist väljumise keeldu ei ole kehtestatud.

Teisipäeval, 17. märtsil andis president kuni 150 kaitseliitlase kaasamiseks sunni kasutamise õigusega PPA toetamiseks piirikontrolli taastamisel. Kaitseliitlasi kasutatakse esmajoones Eesti lõunapiiril PPA toetamiseks piiri ületavate teede ajutisel sulgemisel ning piiripunktides politseinike abistamiseks. 

Liikumine Eesti saarte ja mandri vahel

Alates 14. märtsist on keelatud reisida Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu, Ruhnu ja Manija suundadel. Lubatud on elutähtsa teenuse tagamisega seotud inimeste ja kaubavedude liikumine. Samuti on lubatud oma elukohta naasmine.  

Liikumine on lubatud

 • inimestele, kes tagavad elutähtsaid teenuseid, näiteks arstid ja kaitseliitlased või aitavad lahendada hädaolukorda
 • autojuhile, kes transpordib saartelt mandrile ja mandrilt saartele tooraineid ja kaupu
 • inimestele, kes soovivad minna koju ehk oma elukohta
 • erandina saavad saarelt lahkuda või sinna siseneda ka inimesed, kelle puhul politseinik teeb konkreetset olukorda hinnates kaalutletud otsuse, et liikumine on lubatud
 • liikumispiiranguga territooriumilt meditsiinilisi proove transportivale inimesele
 • lähisugulase matustel osalejale
 • ühissõiduki juhile ühistransporditeenuse osutamisel
 • haigusnähtudeta inimestel on lubatud lahkuda töö tõttu saartele või mandrile, kuid tagasi saavad need inimesed minna alles liikumispiirangu tühistamisel

Alates 17. märtsits kuni kuu lõpuni ei toimu regulaarseid praamireise ka Piirissaare ja Laaksaare vahel, kuna suur osa saare elanikest on vaenemaealised ja kuuluvad seega riskirühma. Kaubavedu toimub vajaduse põhiselt.

Parvlaevaliiklus

Virtsu-Kuivastu liinil on kehtestatud kriisigraafik. Alates 20. märtsist muutub ka Rohuküla-Heltermaa liini sõiduplaan. Sadamasse sõites tuleks arvestada piisava ajavaruga, et ametnikud jõuaksid dokumente kontrolliga. 

Muutunud on ka Sõru-Triigi parvlaevagraafik. Uue graafiku järgi toimuvad reisid paariskuupäevadel kell 8.00 Sõru sadamast ja kell 16.00 Triigi sadamast, et tagada kaubavedu.

Lennuliiklus saartega

Maanteeamet peatas avalikud liinilennud Saaremaale ja Hiiumaale kuni eriolukorra lõpuni.

Ühistransport

Tallinna ühistranspordis on sõit kõigile ajutiselt tasuta ja piletikontrolli ei toimu. Ühistranspordi graafikute hõrendamist linn ei kavanda hetkel.

Bussifirmad on reisijate vähenemise tõttu oluliselt vähendanud siseriiklike liinide mahtu.

Rongiliiklus 

Alates esmaspäevast, 23. märtsist muudab Elron reisijate arvu languse tõttu ajutiselt rongide sõiduplaane. Mõnevõrra hõrendatud graafik hakkab kehtima nii Lääne-, Ida- kui ka Edelasuunal. Alates 17. märtsist on suletud Balti jaama ootesaal ja kassa. Alates 18. märtsist on piletimüük ka Tartu kassades ajutiselt suletud, kuid ootesaali saab jätkuvalt kasutada. Pileteid saab osta veebilehelt elron.ee või rongist piletimasinast Elroni sõidukaardiga.

Rahvusvaheline laeva- ja bussiliiklus

Tallink katkestas reisijateveo Rootsiga 15. märstil. Alates 11. aprillist on peatatud reisijatevedu Soome liinil. Soome piirab laevareisijate sissepääsu riiki esialgu 13. maini.

Kruiisilaevade hooaja algus lükkub 1. maini.

Kõikide Tallinna Bussijaamast ära jäävate kaugliinide kohta leiab infot siit: https://www.bussijaam.ee/nodeparture/ 

Reisimine

Võimalusel tuleks reisimist vältida ja seoses võimalike uute reisipiirangute kehtestamisega või transpordiühenduste katkemisega palutakse kõikidel reisil viibivatel eestlastel naasta võimalusel kiiremas korras koju.

Eesti kodanikud, kes reisivad välismaal ja soovivad naasta Eestisse, peavad arvestama oluliste piirangutega, värske reisiinfo leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Eestisse naasnud inimesed peavad viibima 14 päeva karantiinis, et takistada viiruse levikut.

Välisministeerium peatab alates 17. märtsist ajutiselt Schengeni viisa ning Eesti pikaajalise viisa taotluste vastuvõtmise nii Eesti esindustes kui ka viisakeskustes. Juba väljastatud ning kehtivate viisadega eriolukorra ajal Eestisse siseneda ei saa.

USA saatkond Tallinnas peatas viisataotluste menetlemise.

Kaubanduskeskused

Alates 27. märtsist on suletud kaubanduskeskused, välja arvatud seal asuvad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. 

Kaubanduskeskuse pood või teenindusettevõte, mis ülalnimetatud erandi alla ei kuulu, saab jääda avatuks:

 • kui sinna on tänavalt eraldi sissepääs.
 • kui poodi/teenindusettevõttesse pääseb üldkasutatavaid ruume läbimata, näiteks otse parklast.

Samal põhimõttel saavad avatuks jääda ka kaubanduskeskuse juures olevad, tänavalt sissepääsetavad toitlustusasutused.

Kaubanduskeskuste söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük.

Avatuks jäävates poodides tuleb järgida põhimõtet, et liikuda tohib kas üksi või kahekesi ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt 2-meetrit vahet.

Kõigi avatuks jäävate poodide sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Avatuks jäävad poed peavad tagama nimetatud reegli täitmise.

Turud

Kinnine turuhoone, kui seal müüakse toidukaupa võib lahti olla juhul, kui kauplejad tagavad desinfitseerimisvahendid külastajatele. Kehtib üldine 2+2 reegel, mille kohaselt  tohib avalikus ruumis liikuda vaid 2 inimest üheskoos ja teistest 2 meetrit eemal.

Kinnine turuhoone, kus müüakse muu hulgas riideid, vastab kaubanduskeskuse tunnustele, kuna seal on palju erinevaid kauplejaid ning peab seetõttu olema kinni.

Nii nimetatud välituru letid võivad jääda lahti, kuid inimestel tuleb lähtuda 2+2 reeglist.

Toitlustusasutused 

Söögikohad ja baarid tuleb õhtul kella 22st sulgeda, toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu on lubatud ka pärast seda kellaaega.

Alates 18. märtsist tohib restoranides, kõrtsides, baarides ja teistes toitlustus- ning majutusasutustes alkoholi müüa kella 10-22-ni. Öine alkoholimüük kella 22-10ni on eriolukorra lõpuni keelatud.

Vaba aja veetmine

Suletud on kõik spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad, samuti kasiinod ning mänguautomaatide saalid. Jõusaalid, ujulad, saunad ja spaad tuleb sulgeda ka hotellidel ja kõigil teistel majutusteenuste pakkujatel. Suletud on ka keegli-, bowlingu ja piljardisaalid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid. 

1. maini suletakse külastajatele muuseumid ja kinod. Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud. Samuti on suletud ööklubid.

1. maini on keelatud spordivõistlused.

Raamatukogud jäävad avatuks vaid piiratud ulatuses.

Apteegid

Alates 19. märtsist kehtivad järgmised piirangud: 

 • Apteegist võib väljastada ravimit ainult ühe korduvretsepti alusel ja kuni kaheks kuuks;
 • Apteegist ravimit väljastades tuleb arvesse võtta varem välja ostetud ravimikoguseid ja väljastada ravimit üksnes juhul, kui juba soetatud ravimist ei jätku pideva ravi puhul järgnevaks kaheks ravikuuks või fikseeritud ravikestuse puhul ravi lõpuni;
 • Erandjuhul võib ravimi apteegist väljastada kui inimese elu või tervis satuks ravimi väljastamata jätmisel ohtu. Ravimi väljastaja peab ravimi väljastamise põhjuse dokumenteerima;
 • Käsimüügiravimeid võib apteegis ostjale väljastada kuni kaks pakendit ühe ravimi kohta

Paljud apteegid on läinud üle ainult letiteenindusele ning eraldanud müügisaalid tsooniks, kus liiguvad ainult apteegitöötajad.

Riiklik postiteenus ja kullerteenused

Kuna viiruse tõttu on mitmed riigid ja ettevõtted kehtestanud erinevaid piiranguid ja lisaprotseduure, võivad pakisaadetiste tarneajad pikeneda.

Omniva teatas 16. märtsil, et eriolukorras jääb postiteenus toimima täies mahus, teenust pakuvad postkontorite ja kirjakandjate kõrval ka postipunktid. Siiski on seoses lennuühenduse katkemiste tõttu saadetiste edastamine teatud riikidesse ajutiselt peatatud. Täpsem info: https://www.omniva.ee/est

Itella suunab kullersaadetised, mida seni ettevõtetesse ja kodudesse tõi kuller, pakiautomaatidesse. 

Muu

Vanglates on alates laupäevast tühistatud kokkusaamised. Kinnipeetavatega võivad kohtuda konsulaartöötajad ja tõestamistoimingut tegevad notarid.

Alates 16. märtsist kehtib kinnipeetavate külastuskeeld ka arestimajades.

Ajateenijate väljalubade keeld kehtib kuni 1. maini.

PPA peatas ajutiselt «Kõik puhuvad» politseioperatsioonid, tavalise liiklusjärelevalve käigus tehtavad joobekontrollid jätkuvad.

Päästeamet peatas kodunõustamised ja ohutusjärelevalve inspektorite planeeritud vastuvõtud ning kontrollid. Samuti ekskursioonid ja väliskülaliste vastuvõtu ameti hoonetes.

Veterinaar- ja Toiduamet lükkas alates 16. märtsist edasi kõik plaanilised järelevalvetoimingud, mis nõuavad kohapealset kontrolli. Lihakäitlemisettevõtetes ja piiridel jätkub tavapärane töö. Võimaldamaks kaubavahetuse jätkumist väljastatakse sertifikaate kõikidest maakondade keskustest.

Keelatud on kõik avalikud kogunemised. Piirang kehtib ka tähtsate peresündmustele nagu abiellumine, sünnipäevade tähistamine ja matused. Välismaalt matustele tulles on võimalik taotleda erandkorras riiki sisenemiseks viisat.

Covid-19 haiguse info

 • Koroonaviiruse sümptomid sarnanevad gripi omadega: palavik 38 kraadi, köha, hingamisraskused. Erilist tähelepanu tuleb sümptomitele pöörata, kui oled 14 päeva jooksul reisinud riskipiirkonnas või vahetult kokku puutunud viiruse kandjaga.
 • Kui esineb vähemalt üks sümptomitest ja kahtlustad koroonaviirust, helista perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220 (või +372 6346 630). Raskes seisus haigestununa helista hädaabinumbril 112. Maini kindlasti koroonaviiruse kahtlust.
 • Kriisipiirkonnast tulles jälgi tervist 14 päeva jooksul. Võimalusel püsi kodus ja väldi kohtumisi teiste inimestega.
 • Karantiinis olles: pea meeles, et teed sellega ühiskonnale teene. Püsi aktiivne, loo igapäevarutiinid.
 • Toidu ja tarbekaupade soetamiseks palu abi lähedastelt või kohalikult omavalitsuselt. Varu toiduaineid, mis võimaldavad toituda mitmekesiselt.
 • Varu koju ravimid, mida võid vajada ootamatu haigestumise puhul (näiteks valuvaigistid, palavikualandajad, seedehäirete ravimid, külmetus- ja allergiavastased ravimid, põletusvastane vahend jne).
 • Lisainfot saab terviseameti kodulehelt või koroonaviiruse kriisitelefonilt 1247.
Facebook Twitter
Comments 18

Märksõnad

Tagasi üles