Sisukord
Eesti
Tänane leht
20.03.2020
Eesti Mitmes toidupangas on toit otsas ja varuplaani pole Galerii ja videod ⟩ Eestlaste valge laev jõudis sadamasse (12) Tohter ei võtnud vähihaiget vastu (15) Kaitsemaskide puudus toob turule kahtlast asendustoodangut (4) Korraldused eriolukorra juhilt Kalarannast leiti 18. sajandi laevavrakk Majandus Suur rahapott aitab hädas firmadel suveni pinnal püsida (2) Välismaa Hiina kasutab viirust ära inimeste järele luuramiseks (2) Kuhjunud kirstud eurooplasi koduseinte vahele ei hirmuta NATO tunneb ka praegu Vene ohtu (19) Arvamus Juhtkiri: inimlik ettevaatlikkus Toomas Toomsalu: kahejalgne harvester (7) Jürgen Ligi: selles kriisis tahaks ma elada (120) Ove Sander: kirikuuksed on lahti, kuid jumalateenistused toimuvad internetis Tarmo Pikner: «saarlane» sai sõimusõnaks (9) Päeva karikatuur Meie Eesti Aleksei Lotman: koroona pole metsakriisi kaotanud (1) Toomas Lemming: mets kasvatab kultuuri Anneli Palo: puupõllu muld ja elustik vaesub (2) Kultuur Kodused teatriõhtud: Pille-Riin Purje soovitusi videoarhiivist Tüüri ja Järvi muusikasõnum meie ajale Sport Sõõrumaa ei viska jalgu seinale ega Tõniste püssi põõsasse Video ⟩ Eesti võrkpallikoondislane pidi evakuatsioonilaevale jõudmiseks sõitma koguni 1200 kilomeetrit Tallinn Kalarannast leiti 18. sajandi laevavrakk Tartu Mida rohkem otsime positiivset, seda kergemini kriisist välja tuleme (6) Piret Bristol: tal on plaan Volikogu valmistub kaugistungiks Idufirma vahendab ettevõtete vahel kriisi tõttu ripakile jäänud töötajaid Väiksema osa Raadi rehvimägede käitleja otsing lükkub eriolukorras edasi (1) Meelelahutus Koomiks Sudoku

Korraldused eriolukorra juhilt

3 min lugemist
Peame hoidma meelerahu ja kindlust, et eriolukorra lõppedes naasta võimalikult kiirelt oma tavapärase elurütmi ja ühiskonna toimimise juurde,“ ütles peaminister Jüri Ratas. FOTO: Madis Veltman

Postimees avaldab riigikantselei saadetud tekstid vastavalt hädaolukorra seaduse paragrahvile 13, millega valitsus kohustab massiteabevahendi valdajaid viivitamata avaldama või edastama muutmata kujul ja tasuta eriolukorra korraldusi.

PEAMINISTER

KORRALDUS

18.03.2020 nr 41

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 «Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist» muutmine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 «Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist», millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumispiirangud pärast riigipiiri ületamist, järgmiselt:

1. Täiendada punkti 3 alapunktiga 8 järgmises sõnastuses: «8. isikud, kelle rahvastikuregistris registreeritud püsiv elukoht on Eesti Vabariigis, kuid töökoht on Soome Vabariigis.»

2. täiendada korraldust punktiga 3¹ järgmises sõnastuses: «3¹. Punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirang 14 kalendripäeva ei kehti punkti 3 alapunktis 8 nimetatud isikute kohta, kui nad sisenevad Eesti Vabariiki üks kord seitsme päeva jooksul.».

Korralduses sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

PEAMINISTER

KORRALDUS

18.03.2020 nr 40

Peaministri 13. märtsi 2020. a korralduse nr 25 «Eriolukorra juhi korraldus» kehtetuks tunnistamine ning 13. märtsi 2020. a korralduse nr 26 «Eriolukorra juhi korraldus» ja 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 «Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist» muutmine

Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 ja § 31 lõike 3 alusel ning tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Tunnistada kehtetuks peaministri 13. märtsi 2020. a korraldus nr 25 «Eriolukorra juhi korraldus».

2. Muuta peaministri 13. märtsi 2020. a korraldust nr 26 «Eriolukorra juhi korraldus», millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas Politsei- ja Piirivalveametile nõude koguda mehitatud piiripunktides andmeid isiku, tema reisiteekonna, kontaktandmete ja elu- või viibimiskoha kohta, järgmiselt:

1) sõnastada punkti 1 alapunkt 2 järgmiselt:

«2) Politsei- ja Piirivalveametil rakendada piiriületuspunktides sanitaarkontrolli, et tuvastada visuaalselt isikute viirusele viitavad haigussümptomid. Isikut peab teavitama Eestis viiruse leviku tõkestamiseks kehtivatest reeglitest;»;

2) tunnistada punkti 1 alapunkt 3 kehtetuks;

3) sõnastada punkt 2 järgmiselt:

«2. Korrakaitseseaduse § 30 alusel võib Politsei- ja Piirivalveamet küsida piiripunktides järgmisi andmeid: isiku nimi, lähteriik, transiitriik, sihtriik, e-post, telefon, elukoht või viibimiskoht Eestis.»;

4) täiendada korraldust lause «Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.» järel lausega «Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.».

3. Muuta peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 «Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist» järgmiselt:

1) jätta punktist 1 välja tekstiosa «tervisedeklaratsioonis või tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis märgitud»;

2) sõnastada punkti 3 alapunkt 61 järgmiselt:

«61) isikud, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiriga vahetult piirnevate kohaliku omavalitsuse üksuste vahel;»;

3) sõnastada punkti 3 alapunkt 7 järgmiselt:

«7) Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 «Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu» punktis 2 nimetatud isikud, kelle suhtes Politsei- ja Piirivalveamet ei kohalda liikumisvabaduse piirangut, ja välismaalased, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on andnud sama korralduse punkti 6 alapunkti 2 alusel loa eritaotluse alusel Eestisse siseneda.».

4. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

5. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega täpsustatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks kehtestatud meetmeid, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korralduses sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

Seotud lood
19.03.2020 21.03.2020
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto