R, 9.12.2022

Põltsamaa valla koolide liitmise otsus jõudis kohtusse

Eili Arula
, ajakirjanik
Põltsamaa valla koolide liitmise otsus jõudis kohtusse
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Puurmani kooli saalis pärast märtsi alguses peetud rahvakoosolekut välja käidud plaan vaidlustada volikogu otsus kohtus on saanud teoks. Koosolekul esines kõnega endine Puurmani vallavanem Rauno Kuus (seljaga), kohtus esindavad vallaelanikke neli lapsevanemat.
Puurmani kooli saalis pärast märtsi alguses peetud rahvakoosolekut välja käidud plaan vaidlustada volikogu otsus kohtus on saanud teoks. Koosolekul esines kõnega endine Puurmani vallavanem Rauno Kuus (seljaga), kohtus esindavad vallaelanikke neli lapsevanemat. Foto: Margus Ansu

Puurmani mõisakoolis märtsi algul peetud emotsionaalse rahvakoosoleku järel leppisid paarkümmend kohalviibinut kokku, et Põltsamaa vallavolikogu koolide liitmise otsus tuleb kindlasti kohtus vaidlustada. Veidi vähem kui kuu aega hiljem ongi asi kohtusse jõudnud.

Suurt osa vallaelanikke pahandas veebruaris Põltsamaa vallavolikogu otsus, millega liidetakse valla kõik koolid Põltsamaa ühisgümnaasiumiga. Eeskätt tegi otsus tuska Puurmani rahvale, kelle kodukohas tegutseb valla suuruselt teine kool. Kohalikud ei mõista, miks on vaja suur, ilus ja toimiv kool sulgeda.

Ka kahtlustavad kohalikud, et koolide ühendamise järel võib vald kergel käel Puurmani õppekoha sulgeda ning koolimajana kasutatava uhke Puurmani lossi valla eelarve aukude lappimiseks maha müüa.

Aega homseni

Põltsamaa vallavolikogu otsuse vaidlustasid kohtus neli lapsevanemat, kelle lapsed käivad Puurmani koolis ning Pisisaare ja Aidu lasteaed-algkoolis. Samas sai märtsi alguses peetud rahvakoosolekul selgeks, et kohtusse pöördumise mõtte taga seisab vähemalt poolsada vallaelanikku.

Vaidluse all on asjaolu, et vald ei arvestanud enne koolivõrgu ümberkorraldamise otsuse langetamist koolide hoolekogu seisukohti. «Rikutud on põhikooli- ja gümnaasiumiseadust paragrahv 80 lõige 1, millise kohaselt tuleb kooli ümber korraldamisel või tegevuse lõpetamisel kuulata enne ära hoolekogu ja õpilas­esinduse arvamus,» on kirjas Tartu halduskohtule esitatud kaebuses.

Eeskätt tegi otsus tuska Puurmani rahvale, kelle kodukohas tegutseb valla suuruselt teine kool.

Nüüd ootab Tartu halduskohus Põltsamaa vallavalitsuse seisukohti ning seejärel teeb otsuse, kas anda kaebajatele esialgne õiguskaitse või ei. Vallavalitsusel on aega oma seisukohad kohtule esitada homseni.

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri sõnas, et kohtule peab seiskoha andma volikogu, sest otsuse, mille vastu kohtusse mindi, langetas volikogu. «Loomulikult valmistame vastavad dokumendid ette, aga selleks peab vallavalitsusele korralduse andma volikogu,» lisas vallavanem.

Nüüd on kaks võimalust. Esimesel juhul, kui kohus annab kaebajatele esialgse õiguskaitse, ei jõua vald haridusvõrgu ümberkorraldamist sel aastal ette võtta, sest otsus muudatuste kohta peab olema vastu võetud vähemalt viis kuud enne uue kooliaasta algust.

Teine võimalus on see, kui kohus esialgset õiguskaitset ei kohalda. Sel juhul saab vald muudatustega edasi minna ja tõde selgub pärast kohtuvaidlust.

Kohendatud otsus

Samas on volikogu veebruaris langetatud otsust nüüdseks veidi kohendanud, sest haridus- ja teadusministeerium andis volikogu otsusele hinnangu, et sel viisil koole päriselt ühendada ei saa.

Nimelt on Põltsamaa vallas viis kooli, mis tegutsevad lasteaed-põhikoolina. Et koolid ja lasteaiad viia ühe juhtimise alla, peab volikogu esmalt liitkoolidest lasteaiaosa eraldama ning liitma ka kõik valla lasteaiad seni olemasoleva lasteaia külge.

Esmaspäeval peetud elektroonilisel istun­­gil kiitis volikogu parandused heaks ning muudetud otsusega läheb vallavalitsus koolivõrgu ümberkorraldamise kavaga edasi. Sihiks endiselt 1. september 2020.

Lisaks koolidest lasteaiaosa eraldamisele otsustas volikogu, et valla kõik lasteaiad ei ühine sügisel loodava uue lasteaiaga, vaid need liidetakse Põltsamaa lasteaiaga Mari.

Koolid ühinevad endiselt Põltsamaa ühisgümnaasiumiga, kõiki koole hakkab juhtima Põltsamaa ühisgümnaasiumi juhtkond ning kõiki lasteaedu Mari lasteaia juhtkond. Esialgse otsuse järgi jäävad kõik valla senised koolimajad tööle.

Põltsamaa vallavalitsus läheb koolivõrgu ümberkorraldamise kavaga edasi. Sihiks endiselt 1. september 2020.

Kui vald peaks kohtuvaidluse kaotama ning volikogu otsus tühistatakse, tuleb kohalikel leppida asjaoluga, et nad saavad haridusvõrgu korrastamiseks pikendust ehk vaid aasta. Nimelt saab vald eksimise korral teada, mis õiguslikult võis otsuse langetamisel valesti minna, ning nii on järgmisel korral see viga välistatud.

Ka haridus- ja teadusministeeriumist selgitati, et koolivõrgu ümberkorraldamine on iga omavalitsuse pädevuses ning paratamatult tuleb aja edenedes kõigil omavalitsustel selle tööga tegeleda. Ministeerium saab ümberkorraldamistel olla vaid nõuandja.

Haridusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Jelena Zemskova vahendas, et ministeerium tunnustab kohalikke omavalitsusi, kes on valmistanud ette ja otsustavad koolivõrgu pikemaajaliste plaanide kasuks. «Põltsamaa on olnud nii oma arengukava koostamisel kui ka koolivõrgu plaanide arutamisel väga tegusate ideedega koostööpartner,» lisas Zemskova.

Märksõnad
Tagasi üles