Madruse 13 detailplaneering näeb ette uue elurajooni ehitamise Kvissentali. FOTO: OÜ Arhitektuuribüroo 4a