P, 4.06.2023

Anneli Kannus, Kaja Tarto ja Argo Annuk: Tartu linnavolikogu aurupungi impeerium

Facebook Twitter
Comments
Anneli Kannus, Argo Annuk ja Kaja Tarto.
Anneli Kannus, Argo Annuk ja Kaja Tarto. Foto: Sille Annuk

Linnavolikogu elektroonilist töövormi tuleb rakendada läbipaistvatel ja üheselt mõistetavatel alustel, leiavad Tartu volikogu Isamaa erakonna saadikurühma liikmed.

Eriolukorra kriisijuhtimine Tartus on õnnestunud üldiselt hästi. Linnavalitsus toimetab sünkroonis üleriigilise tegevusega ja linnapea annab tegevusest igal nädalal põhjaliku ülevaate. Eelmisel nädalal tehti eriolukorra juhtimismeetmetele nii-öelda ring peale: toimus esimene volikogu istung Zoomi videosilla kaudu. Videoülekanded olid osalejatele tuttavad juba varasemast.

Linna üldine töövõime kriisis on hea, volikogu kohta seda kahjuks öelda ei saa. Videosilla teel koosolekute käivitamine on kulgenud rabedalt. Heade mõtete linna iga volinik peab olema elukestev õppur. Samas tuleb möönda, et volikokku kandideerimise üks tingimusi ei ole e-suutlikkus. Volikogu liikmetel on esinenud probleeme hääletuskeskkonna Voli ja koosolekuruumi Zoom koostoimega – funktsioonide tajumine, ekraani ümberlülitused jms.

Tuleb möönda, et volikokku kandideerimise üks tingimusi ei ole e-suutlikkus.

Pealiskaudselt ei tohi suhtuda volikogu istungi videopildi küsimusse. Tartu volikogu reeglistik ei määra otsesõnu volikogu liikmete kohustust olla videopildis volikogu koosoleku vältel nähtav. See peaks siiski olema kohustuslik. Volikogu liikme volitused on isiklikud.

Korraldada tuleb kõikide volikogu liikmete valmisolek osaleda koosolekul videosilla kaudu. E-istungite korraldamine eeldab volinike nõusolekut, mis edastati lihtsalt ja esialgu põhimõtteliselt e-kirja teel, kuid mille tulemusi koos vastavate kinnitatud ja vormistatud regulatsioonidega ei kinnitatud volikogu istungil.

Kokku võttes võib esitada õigustatult küsimuse, kas 23. aprilli volikogu istung ja selle otsused on juriidiliselt legitiimsed või toimus sisuliselt prooviistung? Kõik need töölõigud on otseselt seotud volikogu esimehe võimkonna ja vastutusalaga.

Karantiini oludes tuleb üle vaadata ka komisjonide töökorraldus, osalemise ja seisukohtade esitamise vorminõuded ning videokoosoleku erisused. 16. aprilli revisjonikomisjoni e-koosolekul avastas Anneli Kannus juhuslikult, et istungit salvestatakse. Salvestamine ei kuulu komisjoni alalise tööpraktika hulka ja selle liikmeid ei olnud ka kõnealuse koosoleku salvestamisest teavitatud. Kannuse ettepanek lindistamine lõpetada sai komisjonis lühikese arutelu järel kiire heakskiidu.

Pooliku info levitamine, nagu ka seisukohavõtt, et e-istungid on tulnud selleks, et jääda, kipuvad reaalsusest ette ruttama.

Volikogu esimees peab väga täpselt jälgima kuidas oma mõtteid avalikkuses välja öelda, sest õppimis- ja kohanemisperiood ei saa kesta lõputult. Tark ei torma. Pooliku info levitamine, nagu ka seisukohavõtt, et e-istungid on tulnud selleks, et jääda, kipuvad reaalsusest ette ruttama. Tartu volikogu juhtimine on aga siiski midagi muud kui isiklik aurupungi impeerium, millest volikogu esimees oma Facebooki lehel unistab.

Osalemine videosilla kaudu on praeguses olukorras vajalik. Normiks see siiski kujuneda ei saa, kinnitab ka õiguskantsler, kes peab liikmete füüsilist osalemist volikogu istungil vajalikuks eelkõige demokraatia kvaliteeti silmas pidades.

Eriolukorra tingimustes toetab Tartu volikogu Isamaa saadikurühm elektroonilist töövormi, mida viiakse ellu läbipaistvatel ja üheselt mõistetavatel alustel, võrdsete võimaluste ja tingimustega kõigile. Korrektsuse huvides peab ka volikogu olema sellise töökorralduse heaks kiitnud. Alles siis saame hakata arutama, kas ja millistel tingimustel saab videokoosolekut kasutada edaspidi.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles