L, 23.09.2023

Kaja Tarto: veel volikogu kaugistungi probleemidest

Facebook
Comments
Kaja Tarto
Kaja Tarto Foto: Margus Ansu

Isamaa saadikurühm Tartu volikogus soovis lehelooga (TPM, 28.4) volikogu esimehe Lemmit Kaplinski tähelepanu juhtida sellele, et töökorraldus linna esindusorganis eeldab maine huvides korrektsust.

Esimees edastas palve e-istungite korraldamiseks tööjuhendit (kinnitamata on see siiani) lisamata – volikogu liikmed said anda põhimõttelist nõusolekut, mitte väljendada lõplikku seisukohta. Õhku on jäänud küsimused seoses salajase hääletamisega või näiteks mõiste «video­sild» kohta, kui arvutikaamera nõue puudub. Rahandusministeeriumi juhistes on lõik «volikogu istungil võivad volikogu liikmed osaleda isiklikult kohale tulles või videokonverentsi vm tehnilise lahenduse teel, kus volikogu liige on näo ja häälega tuvastatav ehk identifitseeritav», sellega on ka täidetud avalikustamise nõue. Leian, et on ka lugupidamatu linnakodanike ees osaleda arutelus end pildis tuvastamata.

Isamaa saadikud käitunuks väiklaselt, kui oleksid palunud 23. aprilli istungi algul see ikkagi ära jätta – eriolukorras, kus pakilised küsimused vajavad otsustamist.

Tartu linna põhimääruses on volikogu istungi pidamise korras nimetatud, et «volikogu võib töökorralduslikes küsimustes vastu võtta istungi protokolli kantavaid otsuseid». Istungi protokollis ei ole uut töövormi otsusena kinnitatud. Kas on kena linnasekretär Jüri Mölderi poolt süüdistada linnavolikogu liiget Kaja Tartot ülemõtlemises, kui need tähelepanekud võinuks tulla temalt endalt või kogemustega volikogu kantselei töötajatelt?

Kui volikogu esimehe justkui kõigi Tartu volikogu liikmete nimel avalikkuses sõnavõtmine võtab juba mitmel korral kukalt kratsima, siis paneb olukord volikogu töö juhtimises viimaks küsima, kas esimehe muu hulgas kulissidetagused käitumismustrid tulenevad kriisiga seotud pingest, ebapiisavast juhtimiskogemusest või millestki tõsisemast, näiteks soovist end kehtestada võimupiiride ja hea juhtimistava arvel. Loodan, et esimestest põhjustest, ning edaspidi saame vastused küsimustele linnavolikogu selgepiiriliste töövormide ja -korra raames.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles