L, 10.12.2022

Transaviabaltica: riigikohus võib luua pretsedendi kogu Euroopale

Janno Riispapp
, reporter
Transaviabaltica: riigikohus võib luua pretsedendi kogu Euroopale
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Transaviabaltika pakub regulaarlende Eesti ja Soome regioonis, peakorter on firmal aga Kaunases.
Transaviabaltika pakub regulaarlende Eesti ja Soome regioonis, peakorter on firmal aga Kaunases. Foto: Jüri Norkroos
  • Transaviabaltika ootab põhjendust, miks on riik seadnud lennukitele vanusepiiri.
  • Riik nõuab teenuse osutamist lennukitega, mis toodetud aastal 2000 või hiljem.
  • Riigihangete vaidlustuskomisjon ja kohtud on seni jätnud õiguse maanteeametile.
  • Riigikohtu otsus loob pretsedendi, mis mõjutab peagi lennuhankeid üle Euroopa.

Ajal, mil pandeemiast tingitud ülemaailmsed liikumispiirangud vähehaaval leevenevad, vaidleb suursaarte ja Tallinna vahelist lennuliiklust korraldav firma Transaviabaltika riigiga selle üle, kas viimane peab objektiivselt põhjendama nõuet, et teenust osutataks lennukitega, mis on toodetud aastal 2000 või hiljem. Firma esindaja sõnul võib riigikohtu otsus luua pretsedendi, mis mõjutab kõiki tulevasi lennuhankeid üle Euroopa.

«Me ei vaidle, et sellist kriteeriumit pole võimalik panna. Tahame teada objektiivseid kriteeriume: mis regulatsioonidega 2000. aastal juhtus, et 1999. aastal toodetud lennuk pole Saaremaale lendamiseks sobilik?» küsib Trans­aviabaltika esindaja Rene Must retooriliselt. «Teame vaid ajakirjandusest, et siis hakkasid lennukid muutuma ilusamaks ja paremaks. Tahame teada ka kohtu hinnangut, kas ilus ja esteetiline on objektiivne kriteerium või mitte.»

Must rõhutab, et jutt käib Eesti maksumaksja rahast suurusjärgus 16 miljonit eurot – nii suur on Tallinna-Kuressaare lennuliini dotatsiooni eeldatav maht 2024. aasta mai lõpuni. Teenuse osutamise täpset algust pole maanteeamet märkinud, kuna varem on kohtuvaidluste rägastikku vajunud hanked luhtunud just seetõttu, et alusdokumentides kehtestatud tingimustel pole lepingusse jõudnud.

Sel põhjusel pikendas maanteeamet aasta tagasi ühistranspordiseadusele tuginedes Transaviabaltikaga avaliku teenindamise lepingut Kuressaare liinil kuni kaheks aastaks või uue vedaja leidmiseni. Viimasel juhul on lepingut võimalik lõpetada kahekuulise etteteatamisajaga.

Kas kohtutee ongi võetud ette oma ärihuvide kaitsmiseks? «Transaviabaltikal pole selle vastu midagi, et saarlased saaksid hakata kasvõi hommepäev suure lennukiga vahvasti lendama, aga asi on läinud väga juriidiliseks ja see on määrav kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele,» selgitab Must. «Mis ärihuvid? Me oleme ühe suure lennuki hanke võitnud, mille Regional Jet vaidlustas,» meenutab ta ühte otsust paljudest.

Esmakordne nõue

Nii riigihangete vaidlustuskomisjon, halduskohus kui ka ringkonnakohus on seni jätnud õiguse maanteeametile. Seda, kas otsus kaevatakse riigikohtusse (viimane päev selleks on täna – toim), jätab Transaviabaltika esindaja Must esialgu ütlemata, kuid möönab siis, et ta ei näe põhjust, miks ei peaks kassatsioonkaebust esitama.

Talle teadaolevalt pole Euroopa Liidus õhusõiduki vanuse kriteeriumit riigisisestel, riigi või omavalitsuse doteeritavatel liinidel varem nõutud: «See on esmakordne. Kõik meie koostööpartnerid Taanis, Hollandis ja Soomes on ootusärevuses ja riigikohtu pretsedendi ootuses.»

Kas ilus ja esteetiline on objektiivne kriteerium või mitte?

Trans­aviabaltika esindaja Rene Must

Must selgitab, et seni pole kohtu hinnangul kriteeriumid pidanud olema objektiivsed, piisavat vaid sellest, kui hankija seda soovib. «Ja kui see nii on, siis on väga paljud ettevõtted riigihangete seadusest valesti aru saanud. Teatavasti tõlgendab seadusi vaid kohus ja kui Eesti riik sellise tõlgenduse annab, siis sellele saavad tugineda ka teised liikmesriigid,» märgib ta.

Kui Kuressaare lennuhankega mindi mullu septembris kolmandale ringile, selgus Saaremaa ettevõtjate meelehärmiks, et tingimustes polnud sätestatud lennuki vähimat vanust. Seetõttu palus vallavanem Madis Kallas majandus- ja taristuminister Taavi Aasal selline nõue seada, kuna vanematel kui 20-aastastel lennukitel suurenevad karmimate nõuete tõttu temale teadaolevalt hoolduse ja remondi kulud, mis omakorda tähendaks kõrgemat hinda ühe lennureisi kohta.

«Saaremaal tuleb hanketingimuste määramisel lähtuda ennekõike saarlaste soovidest, kuivõrd nemad on suurimad kasusaajad kvaliteetsest lennuühendusest,» selgitas Kallas. Ta nentis, et pigem on vallavalitsus nõus tingimuste muutumisest tuleneva ajakuluga hanke lõpptulemuse saavutamiseks, kui et nõustub ebakvaliteetse ja konarliku lennuühendusega.

Maanteeameti transpordidirektor Meelis Telliskivi oli vanuse kriteeriumi lisamise vastu, kuna juristid andsid mõista, et see on õigustühine ning hange satuks kohtuvaidluste koridori nagu varem.

Küsi ja sulle antakse

Nii nagu varem luhtunud hankes lubati saarlastele varasemast suuremat, vähemalt 40-kohalist lennukit, tuli riik ka seekord nõudmisele vastu. Minister Aas märkis toona, et uuem lennuk võimaldab paremini kinni pidada lennugraafikust, on ilmastikukindlam ja reisijatele mugavam. «Nagu nägime rongide ja laevadega, siis kvaliteetsem teenus kasvatab ka reisijate hulka,» sõnas ta.

Transaviabaltika esitas möödunud aasta eelviimasel päeval riigihangete vaidlustuskomisjonile vaidlustuse kohustamaks maanteeametit loobuma nõudest, millega vedaja peab kasutama lennukit, mille tootmisaasta on 2000 või hiljem.

Vaidlustuskomisjon jättis vaidlustuse rahuldamata, mille peale kaebas firma otsuse kohtusse. Tallinna halduskohus nõustus maanteeameti ning vaidlustuskomisjoniga, et hankija peab saama lähtuda hanke korraldamisel oma vajadustest.

Kvaliteetsem teenus kasvatab ka reisijate hulka.

majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Riigihanke alusdokumendid ei või halduskohtu hinnangul sisaldada põhjendamatuid piiranguid pakkujatele, kuid nende huvidest lähtumine ei saa asuda ka domineerima maanteeameti vajaduste ja eelistuste üle. Samuti ei kohusta seadus arvestama kõigi pakkumise esitamisest huvitatud isikute võimaluste ja huvidega ning sel viisil ise täiendavat konkurentsi luua.

Vanusekriteeriumi seadmine teenuse osutamisel kasutatavale lennukile on proportsionaalne ja kooskõlas seadusega, leidis ka ringkonnakohus. Kuna tegemist on hankelepingu eseme kirjeldamise tingimusega, on selle kehtestamisel hankijal lai kaalutlusruum.

Tarbija lähtub lihtsast eeldusest, et uuem lennuk on ohutum, töökindlam, mugavam ja ilusam kui vanem, märkis kohus.

«Seetõttu ei saanud pidada põhjendamatuks järeldust, et uuem lennuk tõstab tarbijate silmis lennuühenduse kvaliteeti ning omab kindlasti mõju ka lennutranspordi populaarsuse kasvule Tallinna-Kuressaare liinil,» seisab otsuses.

Seetõttu nõustub ringkonnakohus vaidlustuskomisjoni ja halduskohtu järeldustega, et lennuki vanusetingimuse sätestamine on proportsionaalne ega takista lubamatult konkurentsi.

Kohus on juba varem rahuldanud Transaviabaltika esialgse õiguskaitse taotluse ja kohustas maanteeametit lükkama pakkumise esitamise tähtaega edasi kuni 13. maini. Registrist nähtub, et amet on ise määranud uueks tähtajaks 22. mai.

Märksõnad
Tagasi üles