N, 6.10.2022

Vastulause: TalTech on kaasaegselt juhitud ülikool

Vastulause: TalTech on kaasaegselt juhitud ülikool
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 5
TalTech
TalTech Foto: TalTech

Endised Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu (kuratooriumi) liikmed Anneli Heinsoo, Ülo Jaaksoo, Väino Kaldoja, Ardo Kamratov, Rainer Kattel, Robert Kitt, Andres Öpik esitavad vastulause Postimehe laupäevalisas «Arvamus ja kultuur» ilmunud arvamusloole.

Postimehe veebis 15.05 ja paberlehes 16.05 avaldatud Martin Ehala arvamusartikkel «TTÜ arengust Aaviksoo ajal» esitab vahetult enne rektorivalimisi eksitavaid väiteid ja hinnanguid ülikooli toimimise ja arengu kohta ning kajastab kahetsusväärselt vaid kahe kandidaadi seisukohti.

Artiklis jäetakse mulje, nagu oleks ülikooli juhtimismudel akadeemilisele asutusele kohatu, autoritaarne ja akadeemilises maailmas ainulaadne. Selline hinnang on eksitav ja pahatahtlik.

Tallinna Tehnikaülikooli juhtimismudel põhineb kõige kaasaegsemal ülikoolide juhtimis- ja valitsemisloogikal, mis sidustab ülikooli paremini Eesti ühiskondlike väljakutsetega ning tagab kohandumise kiiresti muutuvate välisoludega. Strateegilisel nõukogul, mille koosseisus on enamus akadeemiliste ringkondade esindajad, ja tema valitud rektoril-tippjuhil põhinev valitsemismudel on kujunenud de facto standardiks kogu maailmas – näiteks MIT, Stanford, Harvard, Oxford, Caltech. TalTechi põhikirja väljatöötamisel on eeskuju võetud ka võrdlusülikoolidelt – Aalto ülikoolilt Soomes, Chalmersi ülikoolilt Rootsis ja Taani tehnikaülikoolilt, kus kõigis on viimastel aastatel valitsemismudeleid kaasajastud ning kasutusel sarnased juhtimispõhimõtted.

Muide, TalTechi praeguse juhtimismudeli kohta avaldati arvamust ka 2019. a Euroopa Komisjoni Teaduse ja Innovatsiooni Peadirektoraadi avaldatud eksperthinnangus. Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi kohta koostatud raportis öeldakse, et vaatamata Eesti ülikoolide juhtimises läbi viidud reformidele 2014. a pole nendes mindud piisavalt kaugele, välja arvatud Tallinna Tehnikaülikoolis, ning teistes ülikoolides kehtivaid juhtimis- ja valitsemispõhimõtteid soovitati ka muuta.

Alates 2019. a sügisest kehtibki analoogne juhtimismudel kõikides Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, Tehnikaülikooli erinevus seisneb ainult rektori valimisel. Rektori roll on eeskätt ülikooli igapäevase tegevuse juhtimine ja läbi erinevate arutelude sündinud ning nõukoguga kinnitatud strateegia elluviimine.

Martin Ehala vastustab oma artiklis otseselt ülikooli seadusest tulenevat ja ülikooli akadeemilise senati ja nõukogu poolt ühehäälselt vastu võetud põhikirja, mis sätestab ka tänase juhtimismudeli. Nii nagu praegu, olid ka aastatel 2015–2019 enamus nõukogu liikmetest nimetatud akadeemilise senati ja Teaduste Akadeemia poolt, üle kolmandiku nende hulgast olid seejuures akadeemiku tiitliga.

Peame kahetsusväärseks niisuguse kallutatud arvamusavalduse avaldamist, eriti arvestades, et sellele ei küsitud ülikoolipoolset kommentaari.

Märksõnad
Tagasi üles