P, 28.05.2023

Ivo Pilving: Rail Balticu Luitemaa vahejaam

Ivo Pilving
, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent
Facebook Twitter
Comments
Ivo Pilving.
Ivo Pilving. Foto: Merle V@rv

Riigikohus otsustas teisipäeval osaliselt rahuldada MTÜ ARB (Avalikult Rail Balticust) ja Eesti Looduskaitse Seltsi kaebused ning tühistas Rail Balticu (RB) Pärnu maakonnaplaneeringu Pärnu linnast Läti piiri lähisteni kulgeva lõigu ulatuses. Jõusse jäid planeeringud Raplamaal ja Harjus ning Põhja-Pärnumaal. Pärnu planeeringule sai saatuslikuks Natura 2000 võrgustiku Luitemaa linnuala. Otseselt puudutas see vaid üsna lühikest trassilõiku 4A, aga niinimetatud rööpageomeetriliste seoste tõttu tuli tühistada umbes 45-kilomeetrine lõik – tunduvalt enam kui see, mis oli otseselt «nakatunud» Natura probleemiga. Kokku kavandati RB pikkuseks Eestis 213 kilomeetrit.

Keskkonnaühenduste paljude etteheidetega planeeringutele halduskolleegium ei nõustunud. Avalikkuse kaasamine oli korrektne. Kuigi avalik väljapanek oleks võinud nii suure projekti puhul kesta kauem, ei ole alust väita, et üldsus oleks olnud infosulus ja vaikima surutud. Valdavas osas oli planeeringute puhul kaalutud alternatiive ja valitud lahendust mõistlikult põhjendatud. See, kas valiti kõige otstarbekam lahendus kõiki omavahel põrkuvaid huve arvestades, on taas tugevalt poliitiline otsus. 

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles