• 80 protsenti muististest kuulub eraomanikele
  • Muististe renoveerimiseks on 1,5 milj eurot aastas
  • RMK, mis teenib 66 milj aastas, ei suvatse renoveeridda
  • Riik rikub omanikelt seda nõudes võrdse kohtlemise printsiipi
Remonti vajav mälestis. FOTO: Marko Saarm/Sakala

Eesti ehitismälestisest ligi 80 protsenti kuulub eraomanikele, kes peavad tagama hoonete säilimise ja korrashoiu vastavalt muinsuskaitseseadusele. Riik on varmas jälgima, et omanikud oma hoolsuskohustust täidavad, kuid ise oma muistiseid korras ei hoia, kirjutab Omanike Keskliidu juhatuse liige Priidu Pärna.

Artikkel kuulatav
Postimees digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale