K, 27.09.2023

Juhtkiri: raha jagamisel sotid selgeks

Postimees
Facebook
Comments 4
Päeva karikatuur
Päeva karikatuur Foto: Urmas Nemvalts
  • Porto Francole raha andmine jäi inimestele arusaamatuks
  • KredExi juht rääkis lahkudes sihtasutuse erimeelsustest
  • Toetuse saamise tingimused peavad olema konkreetsed

Koroonakriis näitas, kui oluline on KredExi roll Eesti majanduse turgutamisel ja ettevõtluse toetamisel. Kui poleks jagatud rahalisi toetusi Covid-19 leviku tõttu kahju saanud ettevõtetele, siis oleks paljud neist sunnitud oma tegevuse lõpetama. Aga kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi alla loodud sihtasutuse rahakott ei ole põhjatu ja tegelike abivajajate järjekord ulatub kaugustesse, on riigi seisukohalt oluline paika panna tingimused mõistlikuks raha jaotamiseks.

Kriitika, mis järgnes Porto Franco OÜ arenduse toetamisele ligi 40 miljoni euro ulatuses, tõi esile mõningad kitsaskohad ja ebaselgused. Küsimus on selles, kui jõuliselt peaks riik sekkuma vabaturumajandusse ja kas toetuste jagamise protsess on algusest peale kõikidele asjaosalistele ühemõtteliselt arusaadav.

Seda enam, et KredEx on eelnevas avalikus suhtluses välistanud riiklike koroonatoetuste maksmise kinnisvara­arendustele. Iroonilisel kombel saab nüüd rahalist abi ainuke seesugune arendus, mis otsust ühispöördumises kritiseerinud kinnisvarafirmade sõnul ei vasta isegi taotluse tingimustele. Kriitikud toovad välja, et Porto Franco puhul on tegemist alles ehitusjärgus oleva ärikompleksiga, millel puudub majandustegevusest tulenev rahavoog. Nii ei saa viimane kuuluda otseselt ka viirusest räsitud asutuste hulka. Nende arvates on valitsuse otsus ebaõiglane ettevõtete suhtes, kes on isolatsiooni tõttu päriselt kaotanud suurema osa oma tuluallikast.

Kui juba on mindud pretsedenditul viisil appi Porto Franco arendusele, siis oleks mõistlik kaasata ka kõiki teisi samasse kategooriasse kuuluvaid kinnisvaraettevõtteid. Praegu jääb mulje, et laenu sai vaid esimene julge, kes läks rahakoti järjekorda nii igaks juhuks passima, lootes, et ehk kukub ka talle midagi taskusse. Kuigi valitsusel võis olla õigus langetada selline otsus, on ikkagi arusaamatu, miks oli vaja toetada konkurentsitingimustes arendust, millel ei lähe praegust majanduslikku seisu arvestades just kõige kehvemini.

Tähtis on korrastada kõiki KredExi tingimusi Eesti majanduse vajadustele vastavalt ning neid ka mõistetavalt selgitada.

Sellest, et KredExi otsustes või menetlemise korraldamises võib olla puudujääke, annavad aimu ka juhatuse esimehe Lehar Küti sõnad ametist lahkumisel. «Viimastel kuudel on minu jätkamine muutunud keeruliseks tulenevalt erinevatest nägemustest KredExi rolli ning tegevuspõhimõtete osas,» selgitas Kütt oma lahkumise tagamaid.

Samas möönab Kütt, et nad on püüdnud kevad- ja suvekuudel Kred­Exiga seotud protsesse paremaks muuta, sealhulgas teavitustöö tegemist.

Praegu aga näib, et avalikkusele ei ole piisavalt hästi suudetud arusaadavaks teha, miks eelistati Porto Franco OÜd ja kuidas teised kinnisvaraettevõtted said ühtäkki jääda kõrvale.

Parem selgitustöö lükkaks ümber kahtlused, mis on tekkinud parteide suurtoetaja ja ärimees Hillar Tederi isiklike huvide suhtes, sest oli ju tema see, kes alustas Porto Franco arendustegevusega enne, kui ta selle oma pojale üle andis. Selliseid probleeme ei tekiks, kui taotlemise tingimused oleks algusest peale olnud muutumatud ja kõigile turuosalistele arusaadavad.

Sügis võib tulla majanduslikult veelgi raskem ja toetust soovivaid ettevõtjaid tuleb üha juurde, mistõttu on tähtis korrastada kõiki Kred­Exi tingimusi Eesti majanduse vajadustele vastavalt ning neid ka mõistetavalt selgitada.

Facebook
Comments 4

Märksõnad

Tagasi üles