Merike Lumi
Merike Lumi Foto: Margus Ansu

Äsja avalikkusele analüüsida antud Tartu linna energia- ja kliimakava «Tartu energia 2030+» näeb ette kergliiklusteede võrgu märkimisväärset laiendamist. Samal ajal võime mitmel pool linnas näha kergliiklusteid, mis seisavad suurema osa ajast tühjad. Ennekõike leidub neid linna servas ja väljaspool tiheasustusega piirkondi. Kas seal on tegu maha visatud raha ja raisatud maaga?

Tunnistagem, et meie kergliiklejaid iseloomustab pahatihti karistamatuse tunne.