Kas vihakõne seadust tuleks karmimaks teha? Viis Eesti eurosaadikut on poolt, kaks vastu (42)

Henry-Laur Allik
Copy
Eestit ähvardab vihakõne kriminaliseerimata jätmise eest Euroopa Liidu trahv.
Eestit ähvardab vihakõne kriminaliseerimata jätmise eest Euroopa Liidu trahv. Foto: Shutterstock

Euroopa Komisjon võib alustada Eesti suhtes rikkumismenetlust, kuna meie seadused pole viidud kooskõlla 2008. aasta Euroopa Liidu direktiiviga, mis näeb ette vihakõne kriminaliseerimist ja karmimaid karistusi. Suurem osa Eesti Euroopa Parlamendi liikmeid pooldab seadustiku muutmist nii, et vaenukõnesse suhtutaks karmimalt.

Eesti karistusseadustiku paragrahvi 151 järgi võib karistada kuni 2400 euro suuruse trahvi või arestiga isikut, kes avalikult kutsub üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundiga, kui on põhjustatud ohtu isiku elule, tervisele või varale. Kui sama teoga on põhjustatud inimese surm, tekitatud tervisekahjustus või muu raske tagajärg, võidakse karistada kas trahvi või kuni kolmeaastase vangistusega.

Kommentaarid (42)
Copy
Tagasi üles