Ühtse reisiprotokolli idee on leidnud erinevat vastukaja, kuid lennuliikluse ja reisimise jätkumist peavad prioriteediks ka protokolli suhtes skeptilised ametnikud ja instantsid. FOTO: FRANCIS R. MALASIG/EPA