R, 9.12.2022

Jelena Skulskaja: 256 armukest ehk tõlke raskused

Jelena Skulskaja
Jelena Skulskaja: 256 armukest ehk tõlke raskused
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 2
Jelena Skulskaja
Jelena Skulskaja Foto: Tairo Lutter / Postimees
  • Eesti luulet on raske vene keelde tõlkida
  • Luuletused suudavad äratada tundeid
  • Luuletusele võib usaldada saladusi

Kirjanik Jelena Skulskaja kirjutab luule eripärast ning sellest, miks on teinekord keeruline loomingut ühest keelest teise tõlkida. 

Mõne aja eest korraldas nimekas Moskva kirjanik Tatjana N. Tolstaja ümarlaua meilgi hästi teada New Yorgi kirjaniku Aleksandr Genisi ja minuga. Muu hulgas tuli jutuks eesti keele eripära. Aleksandr Genis sõnas:

«Loomulikult unistasime noorena kõik Tartu Ülikooli astumisest ja filoloogiateaduskonnas Juri Lotmani juures õppimisest. Ma elasin tol ajal Riias, nii et see tundus päris võimalik. Aga mulle tehti selgeks, et eesti keelt oskamata on Tartusse sõita mõttetu, ja viimaks ma leppisin sellega. Ent alateadlikult tundsin edaspidigi eesti keele vastu huvi ja kui ma juba mitmendat korda sõitsin rahvusvahelisele festivalile «Dovlatovi päevad Tallinnas» ning imetlesin eemalseisja pilguga oma eesti keelde tõlgitud teoseid, esitasin viimaks siiski küsimuse tuntud vene keele tõlkijale Ingrid Velbaum-Staubile: kas eesti keelt on võimalik ära õppida või on see päris lootusetu üritus? Ingrid vastas: tegelikult pole siin midagi nii hirmus rasket; kui täishäälikutega hakkama saate, läheb edasi juba palju hõlpsamalt! – Aga miks just täishäälikutega, püüdsin täpsustada. Vaadake, lausus Ingrid, paljud arvavad, et meil on ainult lühikesed ja pikad vokaalid, aga meil on veel ka ülipikad… Siis ma mõistsin, et seda jutuajamist pole mõtet edasi pidada, vähemalt minusugusel inimesel.»

See lugu on otseselt seotud minu algatatud vestlusega eesti luule vene keelde tõlkimise raskuse kohta: vene keele pikendatud vokaal muutub lihtsalt kahekordseks täheks, millel on sootuks teistsugune mõju kui eesti originaalis.

Õigupoolest ei ole asi isegi konkreetses nüansis. Alles äsja esitasime koos teatristuudio Poeetiline Sõpruskond tudengitega Tartus Prima Vista kirjandusfestivalil kolme eesti luuletaja loomingut, keda olen vene keelde tõlkinud. Saal oli kakskeelne, nagu ka kõigil foorumi üritustel, mis tekitas erilise sõbralikkuse ja soojuse õhkkonna, nagu see juhtub ka Tallinna kirjandusfestivalil HeadRead, kus inimesi huvitavad eelkõige ja üle kõige kirjanduse, mitte aga mingid muud probleemid. Seal siis palutigi mul algul rääkida, hiljem ka kirja panna, kuidas saab tõlkida eesti luulet vene keelde.

Muide, see tuletas kohe meelde ühe ühelt poolt naljaka, teiselt poolt aga õpetliku juhtumi. Suvel tsiteerisin ühes loos Triin Soometsa luuletust «Armukeste kiri» oma tõlkes. Veel samal päeval lendas rannas mulle peale parv nooremapoolseid nägusaid naisi, kelle välja valitud esindaja sõnas:

«Aitäh, et te meie eest välja astusite! Inimesed arvavad alati, et kõiges on süüdi armukesed, aga tegelikult on süüdi hoopis seaduslikud abikaasad, kes ei suhtu oma meestesse hästi…»

Lubage-lubage, olin jahmunud, ma ei öelnud selle kohta mitte midagi ega olekski saanud öelda kas või selle pärast, et oma pika elu jooksul olen olnud nii ühel kui ka teisel pool lahendamatuid olukordi. Ma ainult tsiteerisin Triinu, nii et tänage parem hoopis teda!

Luuletusele võib usaldada seda, millest ei kõnele ei oma lähimale sõbrannale ega truimale sõbrale. Sellist sõna alastust ja avatust ei kohta mitte kusagil mujal.

Kuidas te ometi aru ei saa, vastas mu noor vestluskaaslane, Triin Soomets kirjutas luuletuse, silmapaistva luuletuse, aga ikkagi luuletuse, kus irooniliselt on lõpus 256 allkirja, mis on lihtsalt kunstiline võte. «Aga see, et teie seda ajalehes tsiteerisite, tähendab, et te tõeliselt toetate meid, kauneid ja vabu.»

Mul on praegu lõpukorral veel kolme eesti luuletaja tõlkekogumiku koostamine, kus saavad sõna just nimelt Triin Soomets, Veronika Kivisilla ja Karl Martin Sinijärv.

Tulevast väljaannet on juba toetanud kultuurkapital. Toimetaja on üks sügavamamõttelisi väljaandjaid, tõlkija ja kakskeelne luuletaja Igor Kotjuh.

Millest ma olen lähtunud: teha eesti luuletustest tõlkes täielikult vene luuletused on mõttetu – see oleks nagu võõra armastuse peal parasiteerimine, kui endal seda pole, olla pelgalt duenja, usaldusalune, piiluda läbi lukuaugu tõelisi tundeid. Kuid jätta neid puhteestilikuks tähendaks omaenda keele eiramist, oma poeetilise kõne eitamist, sisuliselt pintsaku tagurpidi pööramist: esialgsed nööpaugud näitaksid selgelt armetut pingutust. Ma arvan, et sisse tuleb panna ainult selliste luuletuste tõlked, mille kood on tõlkijale arusaadav, mille ta on lahti hammustanud vähemalt sel määral, et vene lugeja suudaks vääriliselt hinnata eesti värsi kaunidust.

Ma küll ei tea, millise metoodika alusel õpetatakse praegu vene koolides eesti keelt, aga mulle tundub, et luuletused oleksid väga kasulikud: panna kõrvuti eesti ja vene tekst, tajuda ja mõista kahe keele ja kahe kultuuri sugulust ja erinevust. Olen kindel, et tulemused veenaksid kõiki.

Luule on keele kõrgtase, mis tähendab, et keelt armastada ja soovida seda selgeks saada on kõige mõttekam just selle parimate näidete varal. Lasta end alati köita ilul, nii välisel kui ka sisemisel. Ilma armastuse ja soovita ei õpi nagunii ühtegi keelt ära, püüa palju tahad.

Mulle tundub, et luuletused suudavad äratada tundeid, mis on olnud suikvel või tarviduseta. Võib-olla just seepärast tasubki neid tõlkida.

Aga kui kõnelda ajalehes avaldamise mõjust, siis aitab tsiteerimine alati selgitada oma mõtet autoriteedile tuginedes ning siin on luuletustel olulisem osa kui lüürilisel teosel, sest need deklareerivad sedagi, mida autor võib-olla üldse ei üritanud neisse panna.

Näiteks Veronika Kivisillal on selline proosaluuletus, omamoodi pisinovell:

1 JUUNI 2018

Tänahommikune vestlus kassapidaja

Svetlanaga Pääsküla poes. Olime ühel meelel:

Tema: «Oi, kakaaja ilm, tolko päike i päike!»

Mina: «Jah, milline pagooda, ainult solntse ja solntse! Aga otšen dožd vaja!»

Tema: «Da, väga vihm naada!»

Vene keeles kõlab see nii:

1 ИЮНЯ 2018

Утренний разговор с кассиршей Светланой в магазине Пяэскюла. Мы единодушны:

Она:

– Ой, какая ilm, каждый день päike и päike!

Я:

– Да, milline погода, ainult солнце и солнце! Но очень vaja дождь!

Она:

– Да, vihm очень нужен!

See suurepärane pildike on mõistetav ainult neile, kes elavad Eestis. Ma ei toonud seda näidet sugugi Veronika tekstide põhiväärtuste iseloomustamiseks, siin on mulle oluline hoopis panuse andmine vaidlusse, kas eesti ja vene kogukonna vahel on lahendamatuid vastuolusid, kas on võimalik kokkuleppele jõuda ja kuidas. Võtmetähtsusega on fraas: «Olime ühel meelel.» Võib-olla mitte kõiges, võib-olla ei ole vihm mitte põhiline sündmus meie elus, aga mingi üksmeel, mingi kompromiss siiski kujunes, mida näeb isegi väljamõeldamatu keelesegu pealt.

Luuletusele võib usaldada seda, millest ei kõnele ei oma lähimale sõbrannale ega truimale sõbrale. Sellist sõna alastust ja avatust ei kohta mitte kusagil mujal. Tegelikul inimesel ei pruugi olla parim iseloom, meeldivaim suhtlemislaad, tal võivad olla vaated, mida te ei jaga, aga lööge lahti tema värsid: kui need on head, leiate kahtlemata temaga ühise keele, sest heas luuletuses ei saa inimene olla halb, ta pöördub selles alati enda parima, kauneima külje poole. Mulle väga meeldib üks Karl Martin Sinijärve luuletus, milles ta muretseb ajasideme pärast, et see ei katkeks:

Kondasin vanade raamatute poes.

Raamatuid oli palju.

Leidsin mõned mu vanaisa tehtud raamatud

ja mõned mu sõprade tehtud raamatud

ja ühe, mis ise kunagi tegin.

Vanaisa on surnud ja mõned sõbrad samamoodi.

Mõned sõbrad on elus, hetkel minagi.

Raamatud on alati elus.

Surnud ja surematute sõprade toodang,

raamaturahvaste enesemääramisriitus.

Vanaraamatupood on kui lõputu laulupidu.

Hingede öö, kus on asju

ja inimesi.

Kõik on korraks koos,

ilmarahvas ja kirjarahvas,

üle ilma ja üle kirja,

igal pool ja igavesti.

Lõputu laulupidu, millest

õige natuke koju võib viia,

omaks osta, armsaks arvata,

tükkhaaval tagasi toimetada.

Maailmasse, kus mõnda.

* * *

Я зашел в магазин к букинисту

посмотреть на старые книги.

Там на полках я встретил деда

своего. И друзей я встретил.

И наткнулся даже на книжку,

сочиненную мной самим.

Дед мой умер, друзья почили,

но не все, и в это мгновенье

сам я жив и стою в магазине

среди книг, что живы всегда.

Те, что сделаны теми, кто убыл,

кто умрет, кто готовится к смерти.

Ритуал, торжество, заклинанье –

книжный город, книжный народ.

Нескончаемый певческий праздник –

магазин букиниста, собравший

воедино народ, живущий

наяву

и народ, живущий

сочинительством.

Всё едино

этой ночью объединенья

жизни духа и просто жизни

повсеместно и навсегда.

Бесконечный певческий праздник,

из которого ты частицу

можешь взять, полюбить,

и рану

врачевать, и опять посланье

сочинять, адресуясь миру,

больше некуда посылать.

Karl Martin on selles luuletuses veendunud, et raamatud elavad igavesti. Täiesti võimalik. Aga mina tahaksin, et igavesti elaks ka raamatut lugev inimene. Loomeõhtul Tartus rääkisin, et meil ei ole tarvis hoida ainuüksi kirjanikke, vaid ka lugejaid, et ei jõuaks kätte aeg püstitada mälestusmärk viimasele raamatut käes hoidnud inimesele. Meie esinemise lõppedes astus ligi üks pealtvaataja ja sõnas erutatult:

«Juba praegu tuleb hakata mõtlema niisugusele mälestusmärgile. Mina arvan, et see tuleks püstitada siia, meie juurde, ülikoolilinna!»

Taipasin järsku, et minu naljatlemisi pakutud ettepanek võib osutuda prohvetlikuks. Muidugi, kui inimkond hülgab lugemise, raamatud, siis pole usutav ka mälestusmärgi püstitamine viimasele «dinosaurusele». Aga eks ole olemas ka paleontoloogiamuuseumid, kus selline eksponaat võiks asuda ühes saalis, kus giid seletaks külalistele kannatlikult, et vaat, kunagi oli selline ilming nagu raamat. Ent selle peale on siiski veel vara mõelda.

Märksõnad
Tagasi üles