Lugupeetud president, austatud kuulajad, lugupeetud Eesti Teaduste Akadeemia liikmed!

Tänan teid austava võimaluse eest pidada sel aastal Endel Lippmaa mälestusloeng nii väljapaistva kuulajaskonna ees. Olen uhke, et saan teile kõneleda, ja palun vabandust, et ei ole teiega, vaid peitun ekraani taha...

Endel Lippmaa on nüüdisaegse Eesti ajaloo suurkuju. Ta oli teenekas teadlane ja poliitik, kelle karjäär oli muljet avaldav nii Eesti kui ka Euroopa tasandil. Ta jättis ajalukku oma jälje. Usun, et tegin valiku Endel Lippmaa vaimus, kui otsustasin täna rääkida väikeseid riike ootavatest väljakutsetest nüüdisaegses maailmas ja eriti meie demokraatlike väärtuste kaitsmisest.

Nii Eesti kui ka Taani on paljude teiste maadega võrreldes väikesed riigid. Meil on ka muidu palju ühist: näiteks geograafiline asukoht, kuigi teie räägite Läänemerest ja meie Idamerest; meil on ühised tõekspidamised ja oleme juba mõnda aega kuulunud samadesse kogukondadesse, nii Põhjamaade kui ka Euroopa ja Atlandi riikide hulka. Nii võiksime jagada ka kogemusi niisuguste väljakutsetega toime tulemises.