K, 6.12.2023

Reemo Voltri: õpetajale tuleb tagada korralik palk (3)

Reemo Voltri
, Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees
Copy
Reemo Voltri.
Reemo Voltri. Foto: EHL

Meie ühiskonnas räägitakse hariduse olulisusest ja haridust peetakse tähtsaks, kuid paraku on õpetaja sissetulek palju madalam kui teistel sarnast haridustaset eeldavates ametites Eestis, kirjutab Eesti Haridustöötjate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri. 

Praegu, kui eesoleval kolmapäeval on riigikogu suures saalis teisel lugemisel järgmise aasta riigieelarve ning neljapäeval, 19. novembril on sealsamas riiklikult olulise küsimusena arutluse all õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine, on õige aeg rääkida Eesti hariduse hetkeseisust ja tulevikust. Tulevik paraku ei paista eriti helge, millele viitas ka riigikontroll oma viimases ülevaates esmaste avalike teenuste tulevikust, kus märgiti, et praegused trendid õpetajaskonnas ei anna alust optimismiks Eesti hea hariduse jätkumise suhtes.

Eesti on kogu aeg lähtunud ühtsuskooli põhimõttest, mis tähendab, et igal pool üle Eesti peavad õpilased saama samaväärselt head haridust, mis ei tohi sõltuda pere sotsiaalmajanduslikust taustast. Saame taas kord uhkusega tõdeda, et ka sellega paistame rahvusvahelises võrdluses positiivselt silma – Eestis õpilaste tulemused erinevad kooliti vähe. Ehk teisisõnu: meie põhikoolid annavad ühtlaselt head haridust ning nende õpilaste osakaal, kes vaatamata pere kehvemale sotsiaal-majanduslikule taustale saavutavad kõrgeid tulemusi ning omandavad väga heal tasemel teadmisi ja oskusi, on suur.

Olulist rolli selles kõiges mängivad kindlasti nii meie kodud ja uskumus, et haridus on oluline, kui ka üldiselt ühiskonnana hariduse väärtustamine. Kuid nagu ka kevadine eriolukord ja sellega kaasnenud distantsõpe näitasid – õpetaja roll on väga suur, et mitte öelda asendamatu. Eesti õpetaja on väga pühendunud magistriharidusega spetsialist. Paraku näitavad just rahvusvahelised uuringud (vt «​Education at a Glance» 2020), et arvestades ostujõudu, on meie õpetaja võrdlusalustes maades – st Euroopa Liidus ja OECD riikides – ühe kõige madalama töötasuga. Ainult Lätis on õpetajate sissetulek veelgi väiksem, kuid ka sealne valitsus on lubanud järgmisel aastal õpetajate töötasu tõsta, pärast mida leiame ilmselt hoopis meie end selle järjestuse kõige viimaselt kohalt. Kuigi meie õpilaste PISA tulemused on seni iga korraga paremaks läinud, on edaspidi väga reaalne tagasilöögi oht.

Kommentaarid (3)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles