T, 5.12.2023

REGIONAALARENG ⟩ Avo-Rein Tereping: kus elavad Eestis õnnelikud inimesed? (6)

Avo-Rein Tereping
, Tallinna Ülikooli psühholoogiaõppejõud
Copy
Avo-Rein Tereping.
Avo-Rein Tereping. Foto: Erakogu

Tallinna Ülikooli psühholoogiaõppejõud Avo-Rein Tereping võrdleb Eesti maakondade inimeste õnnelikkust ja koroonakriisi mõju õnnelikkusele.

Ühiskonnauuringute instituut on Eestis korraldanud regulaarselt küsitlusi nii eestlaste väärtushinnangute kui ka subjektiivse õnnelikkuse kohta. Seda on tehtud juba neli aastat, ja nii saab võrrelda aastaid, erinevaid Eesti piirkondi ning ka erinevaid elanike gruppe omavahel. Mõõtmiseks kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud küsimustikku. Iga andmekorje ajal vastab sellele 800–1000 juhuslikult valitud Eesti elanikku. Selline valim annab piisavalt usaldusväärsed tulemused.

Subjektiivset õnnelikkust mõõdetakse neljast väitest koosneva küsimustikuga, milles vastaja annab hinnangu 7-pallisel skaalal. Kogutakse ka andmeid vastaja elukoha ning muude tunnuste kohta, ja nii saame teada, kuivõrd erineb subjektiivne õnnelikkus Eesti erinevates piirkondades.

Keskmine õnnelikkuse indeks on kõige kõrgem Tallinnas. Samasugused tendentsid on ka teistes riikides. See väljendub linna-maa vahelises õnnelikkuse erinevuses. Enamasti ollakse õnnelikumad linnades, kuid seos ei ole lineaarne. Nimelt teatud jõukuse taseme puhul tekib «linna paradoksiks» nimetatud nähtus – ühiskondliku rikkuse kasvades ületab mõõdetud subjektiivne heaolu maapiirkondades linna (eriti suurlinna) taseme. Koos jõukuse kasvuga areneb infrastruktuur ka maapiirkondades. See mõjutab positiivselt subjektiivset heaolu.

Kommentaarid (6)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles