Aimar Altosaar
Aimar Altosaar Foto: Eero Vabamaegi/Postimees/

Eestis on keskmine eluiga tõusnud nii meestel kui ka naistel 30 aastaga ligi 10 aastat, kuid nende keskmise oodatava eluea vahe on jäänud samaks, olles 2019. aastal naistel 82,8 ja meestel 74,4 eluaastat. Statistikaameti andmetel sünnib poisse rohkem ning noorte põlvkondades tuleb poistel tüdrukute pärast rohkem konkureerida, kuid 49. eluaastast alates jäävad mehed vähemusse ning see vahe käriseb aasta-aastalt suuremaks.

Eestis elab kümneid tuhandeid üksi elavaid naisi, kuid ometi on ühiskonnas teravamalt tajutud üksi elavate meeste probleemi.