Täna 30 aastat tagasi, 13. jaanuaril 1991 sai leedulaste vabaduspüüe Moskva läkitatud dessantväelastelt Vilniuses verise löögi: hukkus 14 leedulast. Nädal hiljem elas verise pühapäeva üle Riia. Mis toimus Eesti vabanemise aasta jaanuaris meie linnas? Vastab Ants Laaneots (72), kes oli pöördelisel üleminekuajal Tartu sõjakomissar.

Täna 30 aastat tagasi, 13. jaanuaril 1991 sai leedulaste vabaduspüüe Moskva läkitatud dessantväelastelt verise vastulöögi. Relvade läbi ja ka sõjamasinate roomikute all hukkus Vilniuses 14 leedulast. Nädal hiljem elasid verise pühapäeva üle Riia. Mis toimus Eesti vabanemise aasta jaanuaris meie linnas? Vastab Ants Laaneots (72), kes oli pöördelisel üleminekuajal Tartu sõjakomissar.

«Sõjakomissariaatide üks põhitegevusi seisnes Nõukogude armee reservi väljaõpetamises ajateenistuses ning mobilisatsiooni ettevalmistamises ja sõja korral läbiviimises. Eestis oli sõjaväkke minekule tekkinud suur vastuseis ja ma pidin ametis olles jõudumööda seda toetama, kuid ma informeerisin Tartu ülikooli tudengite abil ajateenistusse kutsutavaid poisse tuleku mittevajalikkusest,» ütles Ants Laaneots. «Vist 1990. aastal mingi peotäis kutsealuseid, ka vene poisse, kes ise olid kohusetundlikult tulnud, siiski läks sõjaväkke.»